Zasady Active Reader

Wszystkie nagrody są wycenione w punktach. Można je "kupować" za punkty uzyskane w konkursie Active Reader.

Wybrane nagrody należy zgłaszać e-mailem na adres: activereader@mt.com.pl (wysyłamy tylko po jednym egzemplarzu danej nagrody). Wysyłka nagród i aktualizacja stanu dorobku punktowego na Twoim koncie odbywa się raz w miesiącu, podczas wysyłki prenumeraty. Punkty zebrane w danym roku można wykorzystać do końca pierwszego kwartału kolejnego roku.

Listę rankingową, w konkursie Active Reader publikujemy na stronie: mlodytechnik.pl/active-reader-ranking.

Zbieramy punkty i zgarniamy nagrody

Do konkursu Active Reader można przystąpić w każdej chwili wysyłając e-mail na adres: activereader@mt.com.pl o następującej treści: "Zgłaszam swój udział w konkursie Active Reader. Jestem prenumeratorem Młodego Technika. Mój numer prenumeraty" TYLKO PRENUMERATORZY Młodego Technika mogą brać udział w Konkursie Active Reader. Jeżeli uczestnik przestaje prenumerować MT, automatycznie traci możliwość uczestnictwa w konkursie AR.

Punkty otrzymuje się za różne formy aktywności:
30 punktów
Listy
Za każdy opublikowany w Młodym Techniku list/wpis merytoryczny z facebookowego fanpage’a "Młodego Technika".
30 punktów
Pomysły
Za każdy pomysł i wizję futurystyczną opublikowane w "Młodym Techniku", w rubryce "Pomysły genialne, zwariowane i takie sobie".
 
100 punktów
Na warsztacie
Za wykonanie modelu wg projektu publikowanego w rubryce "Na warsztacie" i przesłanie jego zdjęć na e-mail: activereader@mt.com.pl. Przypominamy, że projekty można wysyłać maksymalnie do trzeciego numeru wstecz!
Nx10 punktów
Klub/Szkoła Wynalazców
Liczba punktów N uzyskanych w Rankingu Klubu Wynalazców lub Rankingu Szkoły Wynalazców pomnożona razy 10.
50-100 punktów
Temat numeru, temat artykułu
Zapraszamy do wspólnego kształtowania planu tematycznego kolejnych wydań "Młodego. Technika". Zgłaszajcie na adres: activereader@mt.com.pl propozycje tematów artykułów, które chcielibyście przeczytać w MT, w szczególności zagadnienia, które nadają się na temat numeru, opracowany w postaci zbioru artykułów. Jeśli w ciągu jednego roku od Twojego zgłoszenia w "Młodym Techniku" pojawi się artykuł lub temat numeru zgodny z Twoją propozycją, to otrzymasz punkty w AR:
1. temat numeru – 100 pkt.
2. artykuł – 50 pkt.
Do zgłaszanych tematów należy dołączyć krótkie objaśnienie (do 140 znaków), co powinien zawierać proponowany przez Ciebie artykuł.
X punktów
Konkursy nieregularne
Udział w konkursach nieregularnych, ogłaszanych ad hoc w poszczególnych numerach ma wycenę punktową, określaną indywidualnie dla każdego konkursu.