Nowe nanoprzełączniki elektroniczne

Nowe nanoprzełączniki elektroniczne
Ciekawą właściwość tlenku lantanowo-niklowego (LaNiO₃) odkryli badacze z Uniwersytetu Cornell i Narodowego Laboratorium Brookhaven. Okazało się, że zamienia się z przewodnika elektrycznego w izolator, gdy jest w postaci niezwykle cienkiej, nanometrowej zaledwie warstwy. Wyniki badań uczonych zostały opublikowane w czasopiśmie „Nature Nanotechnology”. work from home jobs in pa  

Niezwykle cienkie warstwy związku chemicznego osiągnęli uczeni metodą epitaksji, podobną nieco do tej, którą wykorzystuje się w polskiej metodzie uzyskiwanie grafenu. Jak się okazało, po zejściu z grubością warstwy LaNiO₃ poniżej jednego nanometra, materiał gwałtownie zmienia właściwości. Z metalicznego przewodnika staje się izolatorem elektryczności.

Podczas obserwacji struktur materiału zauważono, że, gdy grubość materiału była mniejsza niż trzy atomy niklu, elektrony, wcześniej swobodnie przepływające, tworzyły strukturę przypominającą szachownicę, która stawała się barierą dla ładunku elektrycznego.

Właściwość ta od razu podsunęła naukowcom myśl, że mogłoby to znaleźć zastosowania w mikroskopijnych układach elektronicznych, do budowy przełączników w nanoskali.