Polacy splątali wielowymiarowo

Polacy splątali wielowymiarowo
Naukowcy z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wytworzyli wielowymiarowy stan splątany pomiędzy zbiorem atomów a pojedynczym fotonem. Wykreowane w laboratorium splątanie udało się przechować przez rekordowy czas kilku mikrosekund. Wyniki badań polskich naukowców opublikowano w renomowanym czasopiśmie fizycznym "Optica".

O wyjątkowości eksperymentu dokonanego w Laboratorium Pamięci Kwantowych (Wydział Fizyki UW) świadczy jego skala. Po raz pierwszy udało się wytworzyć takie właśnie splątanie pomiędzy obiektem makroskopowym - grupą ok. biliona gorących atomów rubidu, umieszczonych w szklanym cylindrze o długości 10 cm i średnicy 2,5 cm - a elementarną cząstką światła, czyli pojedynczym fotonem.

Stworzona w warszawskim ośrodku pamięć kwantowa pozwala przechowywać do dwunastu fotonów w postaci fal spinowych jednocześnie. Tak znaczna pojemność pamięci stwarza szansę na jej zastosowanie w dziedzinie kwantowego przetwarzania informacji.