Algorytm wykryje depresję

Algorytm wykryje depresję
Specjalny algorytm typu AI (artifi cial intelligence - sztuczna inteligencja) ma się nauczyć wykrywać prawdopodobieństwo wystąpienia depresji u pacjentów na podstawie skanów MRI (rezonansu magnetycznego), danych pochodzących z genomu i innych potencjalnych źródeł informacji. Nad wytrenowaniem algorytmu do wczesnego ostrzegania przed depresją pracuje grupa badawcza pod kierunkiem Davida Schnyera z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin.

Naukowcy wprowadzili najpierw do komputera zestaw przykładowych skanów MRI. Oznaczono je odpowiednio jako należące do osób zdrowych lub ze zdiagnozowaną depresją. Program przeanalizował dane, poszukując nieznacznych różnic pomiędzy dwiema grupami i w oparciu o nie stworzył model, który przypisuje nowe przykłady do jednej z grup. Uczestnicy dalszego etapu projektu zostali poddani badaniu za pomocą specjalnego typu skanów MRI obrazujących zmiany w połączeniach substancji białej w mózgu. Jak się okazało, ludzie z depresją różnią się od zdrowych właśnie sposobem połączeń tej substancji.

Naukowcy podkreślają, że uczenie maszynowe przy tego typu zadaniach sprawdza się znakomicie - danych ze skanów MRI jest za dużo, żeby mogły zostać przeanalizowane przez człowieka.