GPS dla implantów w organizmie

GPS dla implantów w organizmie
System ReMix, przypominający GPS i śledzący implanty wszczepione do ludzkiego organizmu, opracowali specjaliści z Massachusetts Institute of Technology. Urządzenie nie wysyła żadnych sygnałów, a rozpoznawane jest przez system ze względu na swój "niebiologiczny" charakter. Dokładność lokalizacji implantu wynosi ok. 1 cm.

Chcąc przetestować ReMix, zespół badaczy wszczepił najpierw mały marker w tkanki zwierzęce. Aby śledzić jego ruch, naukowcy wykorzystali urządzenie bezprzewodowe, odbijające sygnały radiowe od tkanek. Opiera się to na technologii bezprzewodowej, którą wcześniej zastosowano w celu wykrycia tętna, oddechu i ruchu. Specjalny algorytm wykorzystuje ten sygnał do dokładnego określenia położenia markera.

Jednym z potencjalnych zastosowań ReMix jest terapia protonowa, czyli leczenie nowotworów, polegające na bombardowaniu guzów wiązkami protonów sterowanych magnetycznie. Podejście to pozwala lekarzom na przepisywanie wyższych dawek promieniowania, ale wymaga bardzo wysokiego stopnia precyzji. ReMix został opracowany we współpracy z naukowcami z Massachusetts General Hospital (MGH)