Dlaczego wycieka nam atmosfera?!

Dlaczego wycieka nam atmosfera?!
Atmosfera ziemska stopniowo ucieka w przestrzeń kosmiczną, tracąc materiał gazowy w średnim tempie ok. 90 ton dziennie! NASA postanowiła zbadać to trochę niepokojące zjawisko, dlatego wystartowała z misją VISIONS-2, polegającą na wystrzeleniu dwóch rakiet badawczych z norweskiego archipelagu Svalbard. Ich zadaniem będzie obrazowanie ucieczki gazów.

W ocenie naukowców strata 90 ton dziennie nie jest zbyt wielkim wyciekiem. Szacują oni, że nasza planeta utrzyma mimo niej swoją atmosferę przez co najmniej miliard lat. Chcą jednak poznać przyczyny tego zjawiska, gdyż nauka nie do końca rozumie, dlaczego ma ono miejsce.

Magnetosfera Ziemi tworzy silną barierę ochronną przed promieniowaniem słonecznym i wiatrem słonecznym – naładowanymi cząstkami pochodzącymi ze Słońca. Jednak na biegunach występują dwa wrażliwe regiony, w których przerwy w polu magnetycznym powodują przedostawanie się wiatru słonecznego w bezpośrednie otoczenie naszego globu. Naukowcy podejrzewają, że właśnie te miejsca stanowią główne punkty ujścia gazów z atmosfery.