Głośniki z drewnianą membraną

Głośniki z drewnianą membraną
Chińscy badacze stworzyli głośnik wykorzystujący ultracienką błonę z drewna jako membranę. Nowy materiał cechuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie i podwyższonym modułem sprężystości Younga, a także właściwościami akustycznymi sprzyjającymi wyższej częstotliwości rezonansowej i większej amplitudzie przenoszenia w porównaniu z membraną polipropylenową w typowym głośniku audio.

Zazwyczaj membrany akustyczne muszą być bardzo cienkie (w mikronowej skali) i wytrzymałe, aby zapewnić czułą charakterystykę częstotliwości i amplitudy drgań. W celu poprawy jakości dźwięku wykorzystywane są materiały wykonane z tworzyw sztucznych, metalu, ceramiki i węgla. Cienkie folie z tworzyw sztucznych stosowane są najczęściej, stanowią obciążenie dla środowiska. Natomiast materiały metalowe, ceramiczne i węglopochodne są droższe i mniej atrakcyjne dla producentów. Materiały na bazie celulozy mogą być wytwarzane z wiórów, włókien drzewnych, chityny, bawełny, celulozy bakteryjnej i lignocelulozy, stanowiąc skuteczną alternatywę dla tworzyw sztucznych.

Proces produkcji ultracienkich folii polega na usunięciu ligniny i hemicelulozy z drewna balsa, w wyniku czego powstaje silnie porowaty materiał. Dalej następuje prasowanie na gorąco w celu zmniejszenia grubości materiału o 97 proc. Nanowłókna w celulozie są ukierunkowane, ale w porównaniu z naturalnym drewnem gęściej upakowane.

Źródło: www.nature.com

Mirosław Usidus