Urządzenie bezprzewodowe produkuje czyste paliwo ze światła słonecznego, CO₂ i wody

Urządzenie bezprzewodowe produkuje czyste paliwo ze światła słonecznego, CO₂ i wody
Przyrząd przetwarzający światło słoneczne, dwutlenek węgla i wodę na paliwo neutralne pod względem emisji, nie wymagające żadnych dodatkowych elementów, ani energii elektrycznej. opracowany został przez zespół naukowców z Uniwersytetu w Cambridge. Opisane w „Nature Energy” osiągnięcie uważa się za znaczący krok w kierunku osiągnięcia sztucznej fotosyntezy, procesu naśladującego zdolność roślin do przekształcania światła słonecznego w energię.

Układ przetwarzający oparty jest tu na zaawansowanej technologicznie błonie z wbudowanymi foto-katalizatorami z proszków półprzewodzących opartych na kobalcie. Moduł testowy ma powierzchnię 20 centymetrów kwadratowych, jednak zdaniem badaczy, można go stosunkowo łatwo skalować do metrów kwadratowych czynnej powierzchni. Ponadto kwas mrówkowy może być gromadzony w roztworze i przetwarzany chemicznie na różne rodzaje paliwa.

Mirosław Usidus