Zmierzono rekordowo krótki czas

Zmierzono rekordowo krótki czas
Fizycy jądrowi z Uniwersytetu Goethego pod kierownictwem profesora Reinharda Dörnera zmierzyli czas, jaki potrzebuje foton aby przejść przez cząsteczkę wodoru. Wynik to około 247 zeptosekund dla średniej długości wiązania cząsteczki. Jest to najkrótszy przedział czasowy, jaki udało się do tej pory pomyślnie zmierzyć.

Naukowcy dokonali pomiaru czasu na cząsteczce wodoru (H 2 ), którą napromieniowali promieniowaniem rentgenowskim pochodzącym ze źródła laserowego PETRA III w hamburskim akceleratorze DESY. Naukowcy tak ustawili energię promieniowania rentgenowskiego w ten sposób, że jeden foton wystarczył do wyrzucenia obu elektronów z cząsteczki wodoru. Elektrony zachowują się jednocześnie jak cząstki i fale. Wzbudzone fotonem "falowanie" obu atomów cząsteczki nakładało się na siebie, co prowadziło do powstania wzoru interferencyjnego.

"Ponieważ znaliśmy przestrzenną orientację cząsteczki wodoru, wykorzystaliśmy interferencję dwu fal elektronowych do precyzyjnego obliczenia, kiedy foton osiągnie pierwszy i kiedy osiągnie drugi atom wodoru," wyjaśnia Sven Grundmann, główny autor publikacji na temat tych badań w "Science". "I to daje do 247 zeptosekund, w zależności od tego, w jakiej odległości w cząsteczce znajdują się dwa atomy z punktu widzenia światła".

Źródło: phys.org

Mirosław Usidus