Wytwarzanie skrobi z dwutlenku węgla

Wytwarzanie skrobi z dwutlenku węgla
Jak wynika z publikacji, która ukazała się w periodyku "Science", chińscy naukowcy z powodzeniem przeprowadzili syntezę skrobi z dwutlenku węgla. Jeśli ich metoda potwierdzi swoją praktyczną wartość w większej skali, może to oznaczać rewolucję, zarówno w rolnictwie jak również w wysiłkach na rzecz osiągnięcia neutralności emisyjnej gospodarki.

Ma Yanhe, dyrektor Instytutu Biologii Przemysłowej w Tianjin powiedział mediom, że w jego placówce udało się zaprojektować proces jedenastostopniowej reakcji chemicznej, będącej ścieżką wiązania dwutlenku węgla i syntezy skrobi. Proces, jak wyjaśnia chiński uczony, przypomina nieco warzenie piwa, CO2 jest w nim redukowany do metanolu, który może być przetworzony w skrobię.

Roczna produkcja skrobi w bioreaktorze o objętości jednego metra sześciennego w nowym procesie stanowi ekwiwalent produkcji z jednej trzeciej hektara uprawy kukurydzy. Według chińskich badaczy, dzięki temu procesowi produkcji węglowodanów można zaoszczędzić nawet 90 proc. gruntów ornych i ogromne ilości wody, zasobów normalnie zużywanych w produkcji rolnej. Choć proces uprawy, np. kukurydzy, również wiąże się z pochłanianiem CO2 w procesach fotosyntezy, to jednak efektywność naturalnego procesu jest szacowana na jedynie 2%. Naukowcy mają nadzieję, że ich metoda będzie znacznie bardziej wydajna.

Źródło: www.globaltimes.cn

Mirosław Usidus