Reakcje chemiczne sterowane barwami światła

Reakcje chemiczne sterowane barwami światła
Badaczom z niemieckiego Instytutu Maxa Plancka udało się opracować cechujący się trwałością "inteligentny fotokatalizator", który potrafi rozróżniać kolory światła (czerwony, zielony, niebieski - RGB) i w odpowiedzi umożliwia zaprogramowaną w nim specyficzną reakcję chemiczną. "Nasz inteligentny fotokatalizator działa jak drogowskaz, który otwiera jedną konkretną ścieżkę w odpowiedzi na światło o określonym kolorze", wyjaśnia w publikacji Jewgienia Markuszyna, główna autorka opracowania na ten temat w periodyku "Angewandte Chemie International Edition".

Fotokatalizatory to materiały, które wykorzystują energię światła słonecznego lub światła LED, do wywołania pożądanej reakcji chemicznej. Ten, opracowany w niemieckim instytucie, pozwolił m.in. na syntezę sulfonamidów, związków stosowanych jako antybiotyki w leczeniu infekcji bakteryjnych w sposób kontrolowany. "Szczególną cechą sposobu działania nowego fotokatalizatora jest to, że możemy kontrolować selektywność reakcji chemicznej, włączając żarówkę o odpowiednim kolorze", wyjaśnia poglądowo dr Markuszyna.

Złożone obiekty biologiczne, takie jak ludzkie oko, czy najnowocześniejsze kamery w urządzeniach elektronicznych, rozpoznają barwy światła. Fotokatalizator z Instytutu Plancka jest odpowiedzią na znacznie większe wyzwanie, jakim jest opracowanie mniejszych systemów tego rodzaju, "inteligentnych cząsteczek", składających się z kilkudziesięciu atomów, które nie tylko rozróżniałyby kolory światła RGB, ale także wykonywałyby zaprogramowaną czynność, która zależy od określonej barwy światła.

Źródło: www.chemeurope.com

Mirosław Usidus