Tanie katalizatory do pozyskiwania wodoru

Tanie katalizatory do pozyskiwania wodoru
Naukowcy z MIT i innych ośrodków badawczych opracowali nowy typ materiału katalitycznego wspomagającego reakcje pozyskiwania tlenu i wodoru z wody. Chodzi strukturę wodorotlenkowo-organiczną (MHOF), która jest wykonana z niedrogich i powszechnie dostępnych składników. Pozwala inżynierom na precyzyjne dostosowanie struktury i składu katalizatora do potrzeb konkretnego procesu chemicznego, dzięki czemu może on dorównać lub przewyższyć wydajnością konwencjonalne, droższe katalizatory.

Problemem reakcji rozbijania cząsteczek wody na tlen i wodór jest mała wydajność. "W przypadku reakcji o powolnej kinetyce trzeba korzystać prądu elektrycznego lub innej energii, aby zwiększyć ich szybkość", mówi jedna z autorek publikacji w "Nature Materials" na temat tych badań, Yang Shao-Horn. "Ze względu na wymagany dodatkowy nakład energii ogólna wydajność jest niska. Dlatego właśnie ludzie używają katalizatorów, ponieważ materiały te w naturalny sposób wspomagają reakcje, obniżając pobór energii". Niestety materiały, z których wykonuje się katalizatory są zwykle bardzo drogie.

Zespół z MIT wykorzystał wyniki badań nad pokrewną klasą związków zwanych szkieletami metaloorganicznymi (MOF), które są rodzajem struktury krystalicznej, zbudowanej z węzłów tlenków metali połączonych organicznymi cząsteczkami łączącymi. Zastępując tlenki metali w takich materiałach wodorotlenkami metali, badacze odkryli, że możliwe jest stworzenie precyzyjnie "programowalnych" materiałów, które jednocześnie charakteryzują się stabilnością niezbędną w funkcji katalizatorów.

Źródło: www.sonnenseite.com

Mirosław Usidus