Aktynoterapia

Aktynoterapia
e-suplement

Lampa kwarcowa statywowa

?aktynoterapia to słowo określające wykorzystanie do celów leczniczych sztucznych źródeł promieniowania świetlnego (sollux, lampy kwarcowe, laser). Do leczenia wykorzystywane jest promieniowanie podczerwone (IR), które podzielić można na: - krótkofalowe (IR-A), tzw. bliskie, o długości fali 770-1500 nm . - średniofalowe (IR-B) o długości fali 1500-4000 nm . - długofalowe (IR-C), tzw. dalekie, o długości fali 4000-15000 nm. Skutki wywołane w tkankach przez promieniowanie elektromagnetyczne, tym samym przez promieniowanie podczerwone, zależą od ilości pochłoniętej energii. Zgodnie z prawem Grotthusa-Drapera, tylko ta ilość energii, która zostanie pochłonięta (a nie ta, która pada), zadziała. Promieniowania IR ma wpływ cieplny na tkanki. Pochłonięta przez te tkanki energia promieniowania zwiększa energię kinetyczną ich cząsteczek a co za tym idzie podnosi temperaturę tkanek. Tempo wzrostu ciepłoty tkanek jest wprost proporcjonalne do szybkości z jaka energia jest pochłaniana. Padające na skórę promieniowanie podczerwone zostaje od niej odbite (w 1/3) oraz pochłonięte (w 2/3). Przenikanie i pochłanianie promieniowania podczerwonego zależy od długości fali. Promienie podczerwone krótkofalowe (IR-A), choć mają zdolność przenikania aż do tkanki podskórnej(do 30 mm), to jednak pochłaniane są głównie w warstwie do 10 mm skutkiem czego ulega ona silniejszemu przegrzaniu. Jeżeli warstwa tłuszczowa nie jest zbyt gruba, wówczas dochodzi nawet do mięśni. Przegrzanie nie wywołuje uczucia pieczenia ponieważ krew pochłania ciepło i przenosi je do warstw głębiej położonych, podnosząc ciepłotę tkanek. Dla promieniowania podczerwonego długofalowego (IR-C) o górna granica przenikania to 3mm, a maksymalna wynosi 10mm, czyli ogranicza się tylko do naskórka. Z tego wynika, że powierzchnia skóry pochłania je w znacznym stopniu, przez co może skutkować silniejszym przegrzaniem. Ciepło jest częściowo przewodzone do głębszych tkanek oraz część jest tracona do otoczenia. Wpływ biologiczny promieniowania podczerwonego na organizm polega na działaniu ciepła, które powoduje między innymi: -poprawę ukrwienia skóry i zwiększenie wydzielania potu; -rozszerzenie naczyń włosowatych skóry a co za tym idzie zwiększony przepływ krwi -reakcje ze strony naczyń głębiej położonych zgodnie z prawem Dastre-Morata. Prawo to mówi? Jeżeli duża powierzchnia ciała ulegnie ogrzaniu, naczynia krwionośne obwodowe (skórne) rozszerzą się, natomiast duże naczynia jamy brzusznej i klatki piersiowej ulegną zwężeniu. Prawu temu nie podlegają naczynia krwionośne mózgu, śledziony i nerek, ponieważ reagują one tak jak naczynia obwodowe. W przypadku działania czynnika zimnego reakcja organizmu będzie odwrotna?. ? wyjaśnia portal fizjoterapeuty. -pobudzenie procesów metabolicznych; -działanie przeciwbólowe poprzez podwyższenie progu bólu; -zmniejszenie napięcia mięśni.

Ogólne wskazania do stosowania promieniowania podczerwonego -przewlekłe i podostre procesy zapalne i reumatyczne stawów oraz części miękkich kończyn; -przewlekłe i podostre stany zapalne jamy nosowej, zatok przynosowych, ucha zewnętrznego i stawów żuchwy; -nerwobóle oraz zespoły bólowe. -stany po zapaleniu bakteryjnym, odmrożeniu i uszkodzeniu promieniami rtg lub UV -choroby naczyń krwionośnych i obwodowych np. choroba Reynaud; -nacieki i ropnie tkanek miękkich, nacieki po zbyt płytko podanych zastrzykach; -zabieg przygotowawczy przed masażem, kinezyterapia i niektórymi zabiegami z zakresu elektrolecznictwa, jak np. jontoforezą.

źródło- na podstawie materiałów z www.pandm.prv.pl

Przeczytaj także
Magazyn