Samochodowe tablice rejestracyjne z RFID

Samochodowe tablice rejestracyjne z RFID
Polskie przedsiębiorstwo UTAL sp. z o.o. jest światowym liderem produkującym tablice rejestracyjne oraz maszyny i urządzenia do ich wytwarzania. Firma jest także dostawcą innowacyjnych technologii i rozwiązań związanych z dystrybucją tablic rejestracyjnych. Nowoczesna samochodowa tablica rejestracyjna oprócz samego numeru, zawiera szereg elementów zabezpieczających ją przed nieautoryzowanym lub nielegalnym wytwarzaniem, a także umożliwia weryfikację statusu pojazdu. Coraz częściej tablice samochodowe zastępują tradycyjne dowody rejestracyjne, dlatego też produkcja tablic rejestracyjnych staje się coraz bardziej zaawansowana. 

Każdy kraj na świecie posiada własne wzory i odmiany samochodowych tablic rejestracyjnych, a liczba rozwiązań i zabezpieczeń implementowanych podczas ich wytwarzania jest coraz większa. Polskie tablice rejestracyjne nie należą do tablic szczególnie dobrze zabezpieczonych i nie mają elementów umożliwiających weryfikację statusu pojazdu.

UTAL przez 30 lat aktywności wyprodukował i dostarczył miliony tablic rejestracyjnych oraz zainstalował maszyny własnej produkcji w ponad 40 krajach. W siedzibie firmy koło Poznania produkowane są tablice rejestracyjne na rynki: Niemiec, Rumunii, Czech, Ameryki, Mołdawii, Egiptu, Rosji, a także dla tak egzotycznych krajów jak np.: Bangladesz, Burkina Faso, Togo, Nepal, Sudan czy Botswana.

Tablica rejestracyjna składa się z kilku komponentów. Tylną płytę tablicy rejestracyjnej stanowi tłoczna blacha aluminiowa (99,0-99,5% Al) o grubości 1 mm. Czołową powierzchnię tablicy pokrywa się samoprzylepną folią odblaskową, w której elementami optycznymi odpowiedzialnymi za odblaskowość tablicy są szklane mikrokulki lub mikropryzmaty. Pokrycie barwne tablic rejestracyjnych, uzyskuje się w wyniku aplikacji termotransferowych folii barwiących.

Proces produkcji tablic jest kilkuetapowy i zaczyna się od wytworzenia tzw. tablic surowych, które nie mają jeszcze wytłoczonych numerów rejestracyjnych, ale zawierają już wspomniane wyżej elementy zabezpieczające np.: specjalne hologramy chromowe, znaki wodne widoczne tylko pod odpowiednim kątem obserwacji, znaki laserowe, numery seryjne, kody kreskowe lub 2D. Tablice mają także elementy ukryte, służące do weryfikacji pochodzenia tablicy rejestracyjnej oraz jej producenta np. na użytek postępowania dowodowego.

Właśnie na etapie produkcji tablic surowych implementuje się pasywne znaczniki RFID. Znacznik zostaje wklejony między płytę aluminiową i folię odblaskową. Znacznik i tylna płyta aluminiowa nie są połączone galwanicznie. W aluminiowej płycie tablicy zostaje wycięta szczelina dipolowa o wymiarach właściwych dla charakterystyki stosowanego znacznika, w efekcie tego procesu powstaje układ rezonansowy stanowiący antenę.

Tylna aluminiowa płyta tablicy rejestracyjnej staje się integralną częścią pasywnego znacznika RFID. Ponieważ folia odblaskowa nanoszona na przednią część płyty aluminiowej ma także w swojej strukturze warstwę aluminiową (która pełni funkcję lustra odbijającego światło), to wraz z tylną płytą aluminiową tablicy stanowią ograniczenie - rodzaj klatki Faradaya dla umieszczonego między nimi pasywnego znacznika RFID.

Z tego powodu w miejscu, w którym został umieszczony znacznik, warstwa aluminiowa folii odblaskowej musi zostać usunięta poprzez demetalizację. Po jej usunięciu umieszczony wewnątrz tablicy rejestracyjnej znacznik RFID może być już skutecznie wzbudzany, a zapisane w jego pamięci dane odczytywane za pomocą fal radiowych, z relatywnie dużej odległości, biorąc pod uwagę możliwości pasywnych znaczników RFID.

Kolejnym etapem produkcji tablic jest tłoczenie numerów rejestracyjnych oraz obrzeża. Wytłoczone powierzchnie barwione są foliami termotransferowymi nanoszonymi pod dużym naciskiem oraz w temperaturze ok. 200°C. Następnie do pamięci znaczników RFID zapisywane są dane i kontrolowane jest ich działanie. Ostatni etap produkcji polega na wypełnieniu szczeliny dipolowej niekurczliwą i elastyczną żywicą. W ostatnich latach przedsiębiorstwo UTAL opracowało technologię wysokowydajnego procesu implementacji pasywnych znaczników RFID na tablicach rejestracyjnych.

Satysfakcjonująca odległość odczytu danych zapisanych w pamięci znaczników RFID tablic rejestracyjnych, z odpowiednią stałą lub mobilną infrastrukturą, przy wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych wraz z kryptologią spowodowała, że mogą one oferować dodatkowe funkcje w różnych obszarach. Można tutaj wskazać np.: skuteczne zabezpieczenie przed nieautoryzowaną produkcją tablic rejestracyjnych, identyfikację i lokalizację pojazdów w ruchu (jako alternatywa do systemów monitoringu wizualnego), kontrolę dostępu do obszarów zamkniętych, parkingów, weryfikację statusu pojazdu w zakresie ubezpieczeń czy badań technicznych.

Tablice z RFID mogą być wykorzystywane w systemach: pomiaru prędkości, zarządzania ruchem drogowym, pobierania opłat, automatycznej weryfikacji pojazdów, zbierania danych statystycznych. To tylko niektóre z wielu możliwych aplikacji.

Znaczniki RFID mogą być wykorzystywane podczas wprowadzania danych pojazdu do ewidencji w punktach rejestracji pojazdów. Należy pamiętać, że dane w zależności od rodzaju adresowanej pamięci znacznika EPC/User/TID są stałe bez możliwości zmiany oraz mogą być aktualizowane np. o datę kolejnego badania technicznego pojazdu. Konstrukcja i technologia produkcji tablic rejestracyjnych z RFID podlega ochronie patentowej.

Przykłady tablic rejestracyjnych z RFID

UTAL oferuje również dedykowane aplikacje umożliwiające odczytanie informacji zapisanych w znaczniku tablicy rejestracyjnej i danych zapisanych w znaczniku naklejki umieszczonej na szybie wewnątrz pojazdu. Tablica rejestracyjna z RFID wraz z "trzecią tablicą" z RFID w postaci naklejki umieszczonej na szybie wewnątrz pojazdu znacząco rozszerza funkcje kontrolne także w sytuacji, gdy tablice rejestracyjne zostaną skradzione.

Zasadniczo najważniejszymi parametrami tablic rejestracyjnych z RFID są: zasięg odczytu, stabilność przechowywanych danych oraz wielkość pamięci znacznika przeznaczonej na dane.

Przedsiębiorstwo przeprowadziło szereg badań i testów dla różnych wariantów i odmian tablic rejestracyjnych. Średni zasięg odczytu znacznika zaimplementowanego na tablicy rejestracyjnej zbliżonej do formatu europejskiego (112 mm×520 mm) mieścił się w przedziale od 10 m do 12,5 m, w zakresie pasm radiowych dopuszczonych przez normy ETSI (Europa - 866…868 MHz) oraz tablic formatu amerykańskiego (6"×12") w zakresie pasm dopuszczonych przez FCC (USA - 915…921 MHz). Dostosowanie tablic do innych pasm radiowych wymaga zmiany anteny znacznika i wymiarów szczeliny dipolowej.

Przeprowadzone przez UTAL badania obejmowały: określenie budżetu łącza radiowego, badanie wpływu nachylenia anteny na zasięg odczytu oraz wpływu temperatury i wilgotności na zasięg odczytu. Temperatura otoczenia mieszcząca się w granicach od -30 do +80°C nie wpływa na skuteczność odczytu. Czynniki takie jak wilgotność, śnieg czy lód powodują zmniejszenie odległości odczytu. Sprawdzano także skuteczność odczytów w kierunkach prostopadłym do ruchu pojazdów w funkcji ich prędkości.

Również elementy metalowe karoserii pojazdówsposób mocowania tablic rejestracyjnych mają wpływ na odległość odczytu. Powszechnie jednak używane do mocowania tablic rejestracyjnych plastikowe ramki zapewniają właściwe odsunięcie tablicy rejestracyjnej z RFID od części metalowej karoserii. Ponadto pojazdy samochodowe większości krajów mają dwie tablice rejestracyjne, zatem skuteczny odczyt danych może być zrealizowany zarówno z przedniej, jak i tylnej tablicy.

Tablice rejestracyjne muszą wykazywać wieloletnią trwałość w bardzo trudnych warunkach eksploatacyjnych. Badana jest stabilność współczynnika odblasku, odporność barw na promieniowanie UV pod każdą szerokością geograficzną, odporność na czynniki mechaniczne, detergenty, wpływy atmosferyczne i oddziaływanie środowiska przemysłowego (tlenki siarki), częste zmiany temperatury. W tym celu tablice rejestracyjne oraz ich komponenty poddaje się regularnie kilkudziesięciu testom symulującym wieloletnie rzeczywiste warunki eksploatacyjne.

Przedsiębiorstwo UTAL z powodzeniem wprowadziło również znaczniki RFID na tabliczkach ewidencyjnych umieszczanych na obiektach infrastruktury sieci energetycznej, w celu ich efektywnego serwisowania. Natomiast pierwsze tablice rejestracyjne z RFID, UTAL wprowadził w Tadżykistanie.

Kluczową cechą opracowanego rozwiązania jest integralność układu RFID i tablicy rejestracyjnej, która powstaje na etapie wytwarzania. Oznacza to, że nie ma możliwości usunięcia znacznika bez ingerencji w strukturę tablicy i trwałego zniszczenia samego znacznika, a tym samym zapisanych w nim danych - tzw. zabezpieczenie tamper evidence.

UTAL sp. z o.o.
ul. Katarzyńska 9
62-006 Kobylnica