AVT1024. Wzmacniacz słuchawkowy AB 17 Hz…23 kHz

AVT1024. Wzmacniacz słuchawkowy AB 17 Hz…23 kHz
Dwukanałowa końcówka mocy opiera swą budowę na wzmacniaczach TDA7233. Do poprawnej pracy, wymagana jest minimalna ilość elementów, co czyni ten projekt bardzo prostym. Do złącza wyjściowego minijack stereo dołączamy słuchawki o impedancji większej niż 2 Ω. Najlepsze wyniki osiąga się ze słuchawkami impedancji 32 Ω.
Właściwości
• klasa pracy końcówki mocy: AB
• moc wyjściowa(Rl=32 Ω, Ucc=12 V): 800 mW
• poziom zniekształceń nieliniowych: poniżej 0,3%
• pasmo przenoszenia 17 Hz...23 kHz
• dopuszczalny zakres napięć zasilania: 3...15 VDC
• pobór prądu w stanie spoczynku (na kanał): ok. 6 mA
• wymiary płytki 48×60 mm

Opis układu

Na rysunku 1 pokazano schemat ideowy wzmacniacza. Obydwa kanały są identyczne - końcówka mocy opiera się na wzmacniaczu TDA7233. Kondensatory C3 i C7 poprawiają współczynnik tłumienia przydźwięku pochodzącego od linii zasilającej, kondensatory C9 i C10 zamykają pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego dla prądów zmiennych. Włączenie w szereg z tymi elementami dodatkowych rezystorów o wartości 5,1 Ω powoduje zmianę (obniżenie) wzmocnienia napięciowego stopnia mocy, co umożliwia zmniejszenie poziomu zniekształceń nieliniowych i zawartości harmonicznych w sygnale wyjściowym. Sygnał wyjściowy jest podawany poprzez kondensatory separujące C4 i C8 na złącze wyjściowe, do którego bezpośrednio dołączamy słuchawki. Mogą to być dowolne słuchawki magnetodynamiczne o impedancji większej niż 2 Ω.

1.

Montaż i uruchomienie

Na rysunku 2 pokazano rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej. Montaż układu nie wymaga szczególnego omówienia.

2.

Poprawny montaż przy stosowaniu się do ogólnie przyjętych zasad zapewni natychmiastowe i bezproblemowe uruchomienie wzmacniacza. 

3.

 

Wykaz elementów:
R1, R3: 10 kΩ
R2, R4: 5,1 Ω
R5, R6: 1,2 Ω
R7: 1 kΩ
Z: zwora
PR1: potencjometr 2x50 kΩ
C1, C5: 220 nF (może być oznaczony 224)
C2, C4, C6, C8, C11, C14: 100 uF/16 V!
C3, C7: 22 uF/16 V!
C9, C10, C12: 100 nF (może być oznaczony 104)
C15, C17, C18: 100 nF (może być oznaczony 104)
C13, C16: 10 uF/16 V!
C19: 1000 uF/16 V!
D1: 1N4007!
LD1: dioda LED!
US1, US2: TDA7233!
X2, X3: złącze jack stereo do druku
X1: DG301-5.0/2