Urządzenia pomiarowe do laboratorium - poradnik przed zakupem

Urządzenia pomiarowe do laboratorium - poradnik przed zakupem
Działanie laboratorium zależy od wielu czynników - w tym również od rodzaju wykorzystywanych w nim urządzeń pomiarowych. W wielu przypadkach są one niezastąpione, pozwalają na uzyskanie precyzyjnych wyników pomiarowych oraz przeprowadzenie szczegółowych analiz. Poniżej podpowiadamy - jakich urządzeń nie powinno zabraknąć w wyposażeniu laboratorium mikrobiologicznego.

Najważniejsze urządzenia w laboratorium mikrobiologicznym

Alkoholomierze - urządzenia o prostej konstrukcji, wykorzystywane do badania stężenia alkoholu. Znajdziemy zarówno alkoholomierze wyposażone w termometr jak i jego pozbawione. Dokładność alkoholomierzy z wysokiej półki wynosi 0,1%.

By zmierzyć gęstość cieczy, należy dysponować areometrem. Wykorzystując siłę wyporu, dokonuje odczytu z jaką ciecz oddziałuje na zanurzone w niej ciała stałe.

Fotometry to urządzenia pozwalające na pomiar wybranych parametrów świetlnych. Dostępne fotometry laboratoryjne dzielą się na jedno- lub wieloparametrowe. Pozwalają na prowadzenie pomiarów w różnych długościach fal.

Gęstościomierze służą do pomiaru gęstości cieczy różnego typu. Wykorzystywane są także w kontroli jakości dostaw.

Kolorymetry wykorzystuje się do pomiaru barwy. Znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, włókienniczym, farmacji oraz licznych innych.

Konduktometry to urządzenia pozwalające na pomiar przewodności roztworów elektrolitów, poziomu ich zanieczyszczenia, zasolenia wody.

Liczniki kolonii bakterii to w pracy wielu laboratoriów element nieodłączny. Wiele modeli posiada wbudowany komputer oraz monitor dotykowy, co pozwala na precyzyjnie zliczanie kolonii bakterii oraz określanie zahamowania ich wzrostu.

Luminometry pozwalają na monitorowanie czystości i higieny wybranych powierzchni roboczych oraz reagowania w przypadku ich naruszenia. Wykorzystują w tym celu bioluminescencję, co pozwala na uzyskanie wyniki już kilkanaście sekund po dokonaniu pomiaru.

Do pomiarów mętności wody wykorzystuje się mętnościomierze. Stosowana w nich technika pomiaru za pomocą światła przepuszczonego lub rozproszonego w próbce pozwala uzyskać precyzyjne wyniki.

Mierniki wielofunkcyjne i inne urządzenia pomiarowe

Miernik momentu skręcającego znajduje zastosowaniu w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i innych. Za pomocą tego urządzenia można sprawdzić jakość obudowy opakowania, stan zamknięcia zakrętki oraz parametry.

Mierniki wielofunkcyjne pozwalają na pomiar różnorodnych parametrów i wykonywanie szerokiego wachlarza analiz. Rozmaite wersje tych urządzeń różnią się kształtem, rozmiarem i pełnionymi funkcjami.

Mierniki temperatury topnienia pozwalają na pomiar temperatury ciał stałych jak i cieczy, w momencie ich topnienia.

Mierniki zawartości tłuszczu są pomocne w przypadku wielu produktów spożywczych. Ich działanie jest proste i bardzo szybkie - wystarczy przyłożyć miernik do danego produktu spożywczego, by dokonał jego odczytu.

Pehametry to natomiast mierniki potencjału, ustalające wartość pH w oparciu o siłę elektromotoryczną ogniwa pomiarowego.

Pirometry służą do bezdotykowego pomiaru temperatury powierzchni danego ciała. Dokonuje tego poprzez pomiar promieniowania podczerwonego emitowanego przez każdy organizm. 

Wymienione wyżej urządzenia znajdziesz m.in. w ofercie: https://www.argenta.com.pl/, profesjonalnego sklepu specjalizującego się w wyposażaniu laboratoriów.