Odlewnictwo metali Odlewnictwo metali | Wynalazczość
Odlewnictwo to technika (niekiedy sztuka lub umiejętność) polegająca na  wykonywaniu produktów przez zalewanie uprzednio przygotowanej formy ciekłym materiałem, najczęściej stopem metali, ...
0
Kamera filmowa Kamera filmowa | Wynalazczość
Kamera filmowa to urządzenie o działaniu zbliżonym do aparatu fotograficznego. Ciężka, kosztowna, profesjonalna odmiana kamery. Kamera filmowa wykonuje sekwencję wysokiej jakości zdjęć w ...
0
Lotniskowce Lotniskowce | Wynalazczość
Pierwsze lotniskowce powstały jako jednostki przebudowywane z innych okrętów - np. krążowników, jak brytyjski „Furious”, lub statków handlowych, jak amerykański „Langley” (CV-1) czy ...
0
Śruby i gwinty Śruby i gwinty | Wynalazczość
Śruby to maszyny proste służące do łączenia ze sobą różnych elementów. Gwinty to definicyjnie część konstrukcji śruby.
0
Obserwatoria astronomiczne Obserwatoria astronomiczne | Wynalazczość
W astronomii głównym źródłem informacji o ciałach niebieskich i innych obiektach są obserwacje promieniowania elektromagnetycznego. Można je skategoryzować według obserwowanego zakresu ...
0
Słodycze Słodycze | Wynalazczość
Słodycze to świat, który nie ma precyzyjnych, „technicznych” definicji. Można powiedzieć, że najogólniej rzecz biorąc rzeczy o smaku słodkim i o stałej konsystencji. Jeśli ...
0
Radary i radiolokacja Radary i radiolokacja | Wynalazczość
Radar to skrót angielskiego terminu Radio Detection and Ranging, co można przetłumaczyć na Radiowe Wykrywanie i Pomiar Odległości. Radar wykorzystuje fale elektromagnetyczne do wykrywania ...
0
Systemy liczbowe Systemy liczbowe | Wynalazczość
Do zapisywania liczb używa się skończonego zbioru znaków, zwanych cyframi, które można łączyć w dowolnie długie ciągi, otrzymując nieskończoną liczbę kombinacji.
0
Kanały żeglugowe Kanały żeglugowe | Wynalazczość
Kanał żeglugowy jest rodzajem kanału wodnego, którego głównym przeznaczeniem jest zapewnienie możliwości żeglugi na wyznaczonym szlaku wodnym, przy zachowaniu najlepszych warunków dla ...
0
Rurociągi Rurociągi | Wynalazczość
Rurociąg to część składowa instalacji rurowych przeznaczonych do transportu płynów. Kiedy powstał pierwszy rurociąg i jak ewaluował dowiesz się z poniższego artykułu.
0
Oświetlenie uliczne Oświetlenie uliczne | Wynalazczość
Latarnia uliczna to źródło światła w oprawie oświetleniowej wraz z konstrukcją ją podtrzymującą, mające za zadanie oświetlać ulice, chodniki i drogi w warunkach niedostatecznej widoczności ...
0
Interfejsy mózg-komputer Interfejsy mózg-komputer | Wynalazczość
Mówienie o "bezpośredniej" komunikacji mózgów jest nieprecyzyjne. W przesyłaniu sygnałów pośredniczą bowiem sensory odbierające impulsy bioelektryczne, komputery przetwarzające ...
0