Rozpoznawanie twarzy w fabrykach

Rozpoznawanie twarzy w fabrykach
Na wystawie SPS IPC Drives w Niemczech Firma Omron zademonstrował technologię  rozpoznawania twarzy, przeznaczoną dla przemysłu. Może to być zupełnie nowe pole wykorzystania tej techniki, znanej dotychczas raczej z zastosowań konsumenckich.

 

 

Okao, bo tak nazwano te technologię, to sieć kamer i system wizyjny, które wykrywają i analizują mimikę i gestykulację operatorów maszyn. Rozpoznaje, analizuje i przetwarza rysy twarzy i ustala, w ten sposób, płeć i stan emocjonalny. Za pomocą opatentowanych metod analizy statystycznej, jest w stanie dopasować dwuwymiarowy obraz twarzy do trójwymiarowego modelu utworzonego po analizie stereograficznej kształtu twarzy dostępnego w bazie danych. Może mieć zastosowanie, jako dodatkowe zabezpieczenie systemów przemysłowych.

Nie chodzi tu jedynie o dostęp do maszyny tylko dla określonych osób, ale również np. zasady bhp. System może, np. na podstawie monitoringu wideo, nie pozwolić na zbliżenie się do pracującej maszyny na niebezpieczną odległość.