Dokładne odtwarzanie układów scalonych w technice rentgenowskiej

Dokładne odtwarzanie układów scalonych w technice rentgenowskiej
Naukowcy z Uniwersytetu Południowej Kalifornii, jak również szwajcarskich Federalnych Instytutów Technologicznych i Instytutu Paula Scherrera (PSI) w Szwajcarii opracowali nową, nieniszczącą technikę inżynierii odtworzeniowej całego układu scalonego, bez jego uszkadzania. Technika ta nosi nazwę ptychograficznej laminografii rentgenowskiej i jest w istocie ulepszeniem techniki zwanej ptychograficzną tomografią komputerową, którą naukowcy po raz pierwszy ogłosili w 2017 roku. Według badaczy, ptychograficzna laminografia rentgenowska jest jedyną techniką nieniszczącą, która nie wymaga przecinania chipa. Technologia ta pozwala na obrazowanie chipa w całości i przybliżanie określonych obszarów. Dla porównania, istniejące technologie inżynierii wstecznej wymagają rozebrania układu warstwa po warstwie i mapowania go przy użyciu różnych technik obrazowania, takich jak mikroskopia optyczna dla większych elementów i mikroskopia elektronowa dla najmniejszych. Nowa technika może wykonywać zdjęcia rentgenowskie pod kątem (dokładnie 61 stopni), choć wciąż traci pewne informacje o budowie chipów. Te luki można jednak uzupełnić, mając wiedzę, jaki rodzaj wzajemnych połączeń powinien znajdować się w tych konkretnych miejscach. Znajomość zasad projektowania układu scalonego przed rozpoczęciem procesu zmniejsza dawkę promieniowania potrzebną do obrazowania. Korzystając z takiej technologii, władze państw, które nie ufają producentom chipów z innych krajów, mogłyby również łatwiej sprawdzić, czy dany chip ma ukryte tylne drzwi do nielegalnego zbierania danych, czy też nie. Niedawno pojawiły się duże kontrowersje, które wywołał raport Bloomberga na temat możliwości zainstalowania takich backdoorów na płytach głównych firmy Supermicro. Źródło: www.tomshardware.com Mirosław Usidus