TESS odkrywa nowe światy

TESS odkrywa nowe światy
Kosmiczny teleskop TESS (od ang. Transiting Exoplanet Survey Satellite) odkrył swoją pierwszą nadającą się do zamieszkania egzoplanetę.

Należący do NASA teleskop TESS jest następcą teleskopu Keplera. Został zaprojektowany do wykrywania planet pozasłonecznych metodą tranzytu. Jego głównym zadaniem jest przeszukiwanie pobliskich układów planetarnych w celu znalezienia planet o rozmiarze Ziemi, które znajdują się w tzw. ekosferze, czyli strefie nadającej się do zamieszkania. Aby możliwe było w niej powstanie, utrzymanie i rozwój organizmów żywych konieczne są odpowiednie warunki fizykochemiczne, w tym np. obecność wody w stanie ciekłym.

Nowo odkryta planeta o nazwie TOI 700 d znajduje się w układzie planetarnym położonym w gwiazdozbiorze Złotej Ryby, odległym od nas o ok. 100 lat świetlnych. W centrum tego układu znajduje się gwiazda TOI 700 - karzeł typu M o masie ok. 40% masy Słońca. W swoim układzie ma co najmniej 3 planety. Najbliżej krąży TOI 700 b, planeta prawdopodobnie skalista, na której rok trwa 10 dni. Kolejna - TOI 700 c - jest ponad dwa razy większa od Ziemi i okrąża swoją gwiazdę w 16 dni. Do zamieszkania nadaje się prawdopodobnie najbardziej zewnętrzna skalista planeta TOI 700 d. Jest nieco większa od naszej planety (wg szacunków o ok. 20%), a do okrążenia centralnej gwiazdy potrzebuje 37 dni. Prawdopodobne jest występowanie na niej ciekłej wody. Co ciekawe, wszystkie planety w układzie TOI 700 wykazują tzw. obrót synchroniczny. Zjawisko to polega na zsynchronizowaniu się okresów obrotu dwóch ciał niebieskich, w wyniku czego jedna strona planety jest stale oświetlona, zaś druga pozostaje w cieniu. Zjawisko to występuje także w naszym Układzie Słonecznym np. między naszą planetą a Księżycem.

Odkrycie planety TOI 700 d ogłoszono podczas 235. spotkania American Astronomical Society w Honolulu.

Źródło:www.jpl.nasa.gov
Zdjęcie: NASA Goddard Space Flight Center www.jpl.nasa.gov

Piotr Fic