Zobaczyć jak rodzi się planeta

Zobaczyć jak rodzi się planeta
Obserwacje przeprowadzone za pomocą Bardzo Dużego Teleskopu Europejskiego Obserwatorium Południowego (VLT ESO) wykryły oznaki powstawania układu gwiazdowego. Wokół młodej gwiazdy AB w gwiazdozbiorze Aurigi znajduje się gęsty dysk pyłu i gazu, w którym astronomowie zauważyli spiralną strukturę ze „skrętem” wyznaczającym miejsce, w którym może tworzyć się planeta. Obserwowana struktura przedstawiana jest jako prawdopodobnie pierwszy bezpośredni wgląd w proces tworzenia się planety.

Spirale tego typu sygnalizują obecność małych planet, które wyrzucają gaz, tworząc „zakłócenia w tarczy w postaci fali, nieco podobnej do tej, jaką tworzy łódź na jeziorze,” wyjaśnia w komunikacie ESO, Emmanuel Di Folco z Laboratorium Astrofizyki w Bordeaux, we Francji, który również uczestniczył w badaniu. Gdy planeta obraca się wokół gwiazdy, fala ta układa się w formie spiralnego ramienia. W uzyskanym obrazie jest to widoczne jako bardzo jaskrawo żółty obszar „zawirowania”. Tam właśnie, zdaniem uczonych, kształtuje się nowa planeta.

Obserwacje systemu, przeprowadzone kilka lat temu za pomocą Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), dostarczyły pierwszych wskazówek na temat procesu tworzenia się planet wokół gwiazdy. Na zdjęciach ALMA, naukowcy zauważyli dwa spiralne ramiona gazu w pobliżu gwiazdy, leżące w wewnętrznym obszarze tarczy. Następnie, w 2019 r. i na początku 2020 r., zespół astronomów z Francji, Tajwanu, USA i Belgii podjął wysiłek, by uchwycić wyraźniejszy obraz, kierując tam instrument SPHERE z VLT ESO w Chile. Dzięki potężnemu systemowi obrazowania SPHERE, astronomowie zdołali zobaczyć słabe światło pochodzące z emisji chmury pyłu z tarczy wewnętrznej. Potwierdzili oni obecność ramion spiralnych wykrytych wcześniej przez ALMA, a także zauważyli ów „wir”, wskazujący na proces formacji planety.

Źródło: www.eso.org

Mirosław Usidus