Sposób na wyłapanie prawie całego dwutlenku węgla z atmosfery

Sposób na wyłapanie prawie całego dwutlenku węgla z atmosfery
Zespół badawczy z Uniwersytetu Metropolitalnego w Tokio opracował nowy związek chemiczny, który, jak twierdzą autorzy pracy opublikowanej na łamach specjalistycznego czasopisma "ACS Environmental Au", może usuwać dwutlenek węgla z powietrza z 99-procentową skutecznością i co najmniej dwukrotnie szybciej niż istniejące systemy.

Substancja i technika wychwytu CO2 bazuje na systemie ciecz - ciało stałe. Badając szereg ciekłych związków aminowych. Japończycy odkryli, że jeden z nich, zwany izoforonodiaminą (IPDA), wykazuje szczególną skuteczność w wychwytywaniu dwutlenku węgla. W testach usunął ponad 99 proc. CO2 z powietrza o stężeniu 400 części na milion (ppm), czyli mniej więcej takim, jakie występuje obecnie w atmosferze. Proces ten przebiegał znacznie szybciej niż w przypadku innych technik wychwytywania dwutlenku węgla. Usuwał 201 milimoli CO2 na godzinę na mol związku. Jest to co najmniej dwa razy szybciej niż w przypadku innych systemów laboratoryjnych wychwytu i znacznie szybciej niż w znanych urządzeniach opartych na tzw. sztucznych liściach.

W efekcie procesu powstają płatki stałego materiału - kwasu karbaminowego, które można stosunkowo łatwo usunąć z cieczy. W razie potrzeby można je z powrotem przekształcić w stan gazowy (CO2) przez podgrzanie do temperatury 60°C, co również uwalnia oryginalny płynny IPDA gotowy do ponownego użycia. Niezależnie od tego, czy produkt procesu jest przechowywany w postaci stałej czy gazowej, może być ponownie wykorzystany w procesach przemysłowych.

Źródło: www.newatlas.com

Mirosław Usidus