Gaz jako proszek

Gaz jako proszek
Według publikacji, która ukazała się w czasopiśmie "Materials Today", specjaliści z dziedziny nanotechnologii z australijskiego Instytutu Materiałów Uniwersytetu Deakin znaleźli niezwykle wydajny sposób mechanochemicznego wiązania i utrzymywania gazów w postaci sypkiej. Oznacza to nie tylko oszczędności energii w procesie, ale również perspektywę wygodnego przechowywania i transportu np. wodoru.

Zespół wykazał, że rozdrobnienie określonych ilości proszków (w omawianych eksperymentach - azotku boru) przy użyciu określonych gazów pod precyzyjnie aplikowanym ciśnieniem może prowadzić do reakcji mechanochemicznej, polegającej na wchłonięciu gazu do proszku i możliwość przechowywania go w tej postaci bezpiecznie, w temperaturze pokojowej. Ilość traconego gazu wynosiła w eksperymentach nie więcej niż kilka proc. Gazy mogą być uwolnione w razie potrzeby przez podgrzanie proszku do określonego punktu.

Mechanochemia to stosunkowo nowy termin, który odnosi się do reakcji chemicznych wywoływanych przez siły mechaniczne, nie zaś przez ciepło, światło czy różnice potencjałów elektrycznych. W tym przypadku, siła mechaniczna jest dostarczana przez przemiał kulowy - niskoenergetyczny proces mielenia, w którym cylinder zawierający stalowe kulki jest obracany tak, że kulki toczą się w górę po powierzchni, a następnie opadają ponownie w dół, krusząc i wałkując materiał wewnątrz.

Źródło: newatlas.com

Mirosław Usidus