Elektryczny ekranoplan-wodolot pokazał co potrafi

Elektryczny ekranoplan-wodolot pokazał co potrafi
Firma Regent zademonstrowała możliwości nowatorskiej konstrukcji łączącą ekranoplan i nowoczesny wodolot. Napędzany elektrycznie pojazd nazwany Seaglider o rozpiętości skrzydeł 5,5 metra, może zabrać do czternastu pasażerów w lot z prędkością do 300 km/h na odległość do trzystu kilometrów. Zaprezentowany w działaniu model ma rozmiary cztery razy mniejsze niż docelowa konstrukcja. 

Seaglider unosi się i pływa na powierzchni wody jak łódź, z kadłubem w kształcie litery V. Gdy maszyna przyspiesza do startu, podnosi się z wody na zestawie specjalnych płetw. Uniesienie kadłuba nad tafle wody zmniejsza znacznie opór, a więc i energię potrzebną do poruszania, dzięki czemu pojazd zużywa znacznie mniej energii, przyspieszając do prędkości startowej, niż w przypadku konwencjonalnego startu. 

Ekranoplan to rodzaj statku poruszającego się na niewielkiej wysokości nad wodą lub inną gładką powierzchnią, z wykorzystaniem efektu przypowierzchniowego, polegającego na tym, że skrzydła statku lecącego nad ziemią lub wodą w odległości równej w przybliżeniu połowie długości skrzydła wytwarzają większą siłę nośną niż podczas lotu na większej wysokości. Rozwój tego typu konstrukcji nastąpił po II wojnie światowej, głównie w ZSRR, gdzie ich projektowaniem zajmował się przede wszystkim Rościsław Aleksiejew. 

REGENT Seaglider wykonuje pierwszy lot:

Zdjęcie: www.regentcraft.com

Mirosław Usidus