Splątanie plusa z minusem zaobserwowane po raz pierwszy

Splątanie plusa z minusem zaobserwowane po raz pierwszy
Fizycy z Narodowego Laboratorium Brookhaven (BNL) odkryli zupełnie nowy rodzaj splątania kwantowego, który dotyczy cząstek różniących się od siebie. To novum, gdyż do tej pory obserwowano splątanie kwantowe jedynie pomiędzy parami fotonów lub elektronów, które są identyczne.

Odkrycia dokonano w Relatywistycznym Zderzaczu Ciężkich Jonów (RHIC), który bada formy materii istniejące we wczesnym Wszechświecie przez przyspieszanie i zderzanie ze sobą jonów złota. Wynikiem zjawisk towarzyszących tym zderzeniom jest powstawanie par cząstek elementarnych nazywanych pionami, mającymi ładunki elektryczne dodatnie i ujemne. Z wyników obserwacji wynika, że właśnie splątanie właściwości dwóch pionów o różnym ładunku jest tą nowością, o której informują badacze.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie "Science Advances". Oprócz rozszerzenia wiedzy w dziedzinie mechaniki kwantowej, odkrycie może też przyczynić się do powstania nowych rozwiązań technologicznych, takich jak zastosowana przez ekipę z Brookhaven metoda pozwalająca na wgląd do wnętrza jąder jonów złota.

Źródło: newatlas.com, zdjęcie: www.bnl.gov

Mirosław Usidus