Automatyczne sortowanie plastikowych śmieci w zakresie podczerwieni

Automatyczne sortowanie plastikowych śmieci w zakresie podczerwieni
Otwarty w Szwecji zakład recyklingu śmieci nazwany „Site Zero” w mieście Motala wykorzystuje nowatorską technikę sortowania docierających z zewnątrz odpadów w sposób automatyczny, za pomocą specjalnie zaprojektowanych kamer działających w zakresie podczerwieni, odróżniających i wydzielających dwanaście różnych rodzajów plastiku.

Przenośniki taśmowe zakładu są w stanie przenieść czterdzieści ton odpadów na godzinę. W procesie segregacji odpady są dzielone według rozmiaru i typu. To całkowicie zautomatyzowane procesy oparte na czujnikach i rozpoznawaniu obrazu w zakresie podczerwieni. Jak zapewniają twórcy innowacyjnej techniki sortowania, dzięki nowym rozwiązaniom, recyklingowi poddawane jest 95 proc. trafiających do zakładu odpadów.

Po posortowaniu tworzywa sztuczne można poddać recyklingowi w konwencjonalny, mechaniczny sposób lub za pomocą metody recyklingu chemicznego, która zazwyczaj wykorzystuje ciepło lub rozpuszczalniki chemiczne do rozkładu tworzyw sztucznych na ciecz i gaz w celu wytworzenia mieszaniny podobnej do oleju lub podstawowych chemikaliów.

Źródło: euronews.com, Fot. Adobe Stock

Mirosław Usidus