Złoto jak grafen

Złoto jak grafen
Zespół uczonych na Uniwersytecie Linköping w Szwecji opracował materiał, który możemy nazywać golden (z ang. „goldene”), przynajmniej dopóki nie utrwali się jakaś inna polska nazwa. Nazwa nawiązuje do grafenu, gdyż ta nowa rzecz jest inspirowana jego strukturą. Nowy materiał, opisany w „Nature Synthesis”, to monowarstwa złota o grubości zaledwie jednego atomu.

Podobnie jak w przypadku grafenu, to postać złota i jego właściwości w porównaniu do jego trójwymiarowej formy. Golden ma cechy półprzewodnika, gdy jak wiadomo, zwykłe złoto jest jednym z najlepszych przewodników elektryczności. Zdaniem naukowców, golden ma nowe właściwości, ponieważ w formie 2S atomy metalu otrzymują dwa „wolne wiązania”.

Wyzwaniem było uzyskanie monowarstw goldenu. Badacze wykorzystali do tego substancję chemiczną określaną jako odczynnik Murakamiego, stosowaną w starych japońskich technikach kowalskich do wytrawiania pozostałości węgla. Przy stosowaniu w niskich stężeniach przez okres do dwóch miesięcy, można uzyskań dwuwymiarowe warstwy goldenu. Materiał ma potencjalne zastosowania w elektronice i w katalizatorach służących do uzyskiwania cennych surowców chemicznych.

Źródło: newatlas.com, Fot. Adobe Stock

Mirosław Usidus