Maszyna licząca

Maszyna licząca
Aby ułatwić sobie rachunki Chińczycy Asyryjczycy i Egipcjanie posługiwali się urządzeniami zbliżonymi do liczydeł. Herodot (historyk grecki) wspomina o liczydłach zwanych abakus w 450 roku p.n.e. służących ówczesnym astronomom i matematykom. Przez kolejne tysiąclecia niewiele się zmieniło.
Arytmometr Brunsviga model M II, Grimme Natalis &Co., Brunszwik, 1930?1940 (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Dopiero w XVII wieku, wraz z rozwojem matematyki, udoskonaleniem obróbki części metalowych i z postępami mechaniki precyzyjnej powstały pierwsze maszyny liczące. Blaise Pascal (matematyk i filozof francuski) skonstruował w roku 1645 urządzenie mechaniczne do wykonywania dwu podstawowych działań matematycznych: dodawania i odejmowania. Maszynę na cześć twórcy nazwano Paskaliną. Jak głoszono ?za jej pomocą można wykonywać z nieomylną pewnością wszystkie rodzaje rachunków nie tylko bez pomocy pióra i liczydeł, lecz również bez znajomości jakichkolwiek reguł arytmetycznych?. Już w 1694 roku, opierając się na budowie Paskaliny, Gottfried Wilhelm Leibniz (matematyk niemiecki) zbudował maszynę, która mogła dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić. Czterodziałaniowa maszyna Leibniza pracowała równolegle, tzn. wszystkie cyfry sumowanych liczb dodawane były jednocześnie. Leibniz udoskonalił maszynę Pascala korzystaj