Opłacalność wydobycia gazu łupkowego

Stanowisko Państwowego Instytutu Geologicznego w kwestii opłacalności wydobycia gazu łupkowego

Dywagacje na temat opłacalności wydobycia w przyszłości gazu łupkowego są przedwczesne. W związku z rozpowszechnianą w mediach informacją jakoby wydobycie gazu łupkowego było w Polsce nieopłacalne, Państwowy Instytut Geologiczny wyjaśnia, że nie dysponuje w chwili obecnej żadnymi analizami ekonomicznej opłacalności eksploatacji gazu niekonwencjonalnego. Opinia o nieopłacalności wydobycia, prezentowana w prasie, jest przedwczesna. Nieznane są wciąż jeszcze parametry geologiczne złóż gazu łupkowego. Wymaga to wieloletnich badań i prób eksploatacyjnych. Należy zauważyć, że w czasie tej ewaluacji geologicznej, ciągłej zmianie ulegają parametry ekonomiczne wpływające na opłacalność wydobycia - w tym ceny rynkowe gazu i ceny prac wiertniczych. Dlatego uważamy, że na obecnym etapie badań w żadnym wypadku nie można przesądzać o przyszłej opłacalności lub nieopłacalności wydobycia. Obecnie trwa analiza danych geologicznych z pierwszych wierceń badawczych, a specjaliści z Państwowego Instytutu Geologicznego wspólnie z ekspertami ze Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych prowadzą prace nad szacunkami złóż w całej Polsce przy użyciu zaawansowanych metod statystyczno-geologicznych. Szacunki dla potencjalnych złóż na Pomorzu będą gotowe w kwietniu br. Do końca roku zostanie oceniany potencjał złożowy całej Polski.

prof. dr hab. Marek Graniczny z-ca dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego, dyrektor ds. Państwowej Służby Geologicznej

luty 2011

zp8497586rq