Transport przyjazny środowisku

e-suplement
?średniej wielkości drzewo akumuluje około 5 kg CO2 rocznie. Jest to nieco ponad 1% średniej rocznej emisji tego gazu przypadającej na jednego mieszkańca Ziemi. Zmieniając samotną jazdę samochodem na podróż koleją można ograniczyć emisję CO2 o 130 kg na każde 1000 przejechanych kilometrów.

Najbardziej przyjazne dla środowiska są te formy transportu, które wykorzystują własne siły człowieka. ? pieszo, na rowerze, na nartach. Jednak nie wszędzie da się w ten sposób dojechać. Działania na rzecz transportu przyjaznego środowisku, mają na celu poprawę infrastruktury kolejowej, zwiększenie udziału transportu publicznego w obsłudze mieszkańców miast czy poprawę warunków żeglugi na śródlądowych drogach wodnych. .

Wprowadza się też ?inteligentne? sterowanie ruchem w miastach, co ma umożliwić bardziej płynną jazdę.

W ciągu każdej godziny lotu samolotem emisja CO2 wynosi około 250 kg w przeliczeniu na pasażera. W czasie lotu w obie strony z Warszawy do Nowego Jorku każdy pasażer ?jest odpowiedzialny? za emisję ponad 4 ton CO2.

Promocji oszczędzających środowisko form transportu ma służyć Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Ten ogólnoeuropejski projekt jest on organizowany co roku w dniach 16-22 września - w Europie od 1998 r., w Polsce od 2002 r. Celem przedsięwzięcia jest ochrona jakości powietrza oraz zapobieganie zmianom klimatu przez zachęcanie mieszkańców miast do zachowań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, a władz lokalnych do wprowadzenia oraz promowania środków transportu przyjaznych środowisku oraz pokazywania korzyści płynących z racjonalnego użytkowania samochodów osobowych (np. tego, w jaki sposób ograniczenie użytkowania samochodów osobowych może wpłynąć na  poprawę zdrowia i jakości życia).

Popularność Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu stale rośnie. W 2010 roku do kampanii organizowanej pod hasłem ?Popraw klimat swojego miasta?, koordynowanej przez Departament Edukacji Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska przystąpiło ponad 1700 europejskich miast. W Polsce było ich 127. Każda miejscowość, która wzięła udział w kampanii była zobowiązana do wprowadzenia przynajmniej jednego praktycznego, trwałego działania, przyczyniającego się do zmiany zachowań społecznych w zakresie korzystania ze środków transportu przyjaznego środowisku. W miastach odbywały się spotkania, podczas których omawiano różne aspekty mobilności, kwestie dotyczące jakości powietrza w miastach, testowania nowych technologii, szukania innowacyjnych rozwiązań skutkujących ograniczeniem korzystania z samochodów, a w związku z tym ograniczeniem emisji CO2. Koordynatorzy kampanii proponowali mieszkańcom przyjazne środowisku sposoby dojazdu do pracy. W centrach miast zamykano ulice dla ruchu samochodowego, organizowano parady rowerzystów, rajdy rowerowe, pochody pieszych, wypożyczalnie rowerów. Wprowadzano udogodnienia związane z komunikacją miejską - uruchomienie nowych linii autobusowych, wymiana taboru autobusowego i tramwajowego, wprowadzenie nowych rozkładów jazdy, wyznaczenie oddzielnych pasów ruchu dla autobusów, przyczyniających się do poprawy jakości transportu miejskiego.

Poprzez oddanie do użytku ścieżek rowerowych mieszkańcy miast byli zachęcani do jazdy rowerem, a co za tym idzie prowadzenia zdrowego trybu życia. Po ulicach kilkudziesięciu miast Polski jeździły autobusy ozdobione kolorowymi naklejkami zachęcającymi do korzystania z komunikacji miejskiej. W 11 miastach, w centrach i na drogach wylotowych mogliśmy zobaczyć zielone bilbordy z hasłem ?Nie jeżdżę samochodem do kiosku?.  Ponadto organizatorzy przedsięwzięcia zwracali uwagę na to, że poruszanie się po mieście tramwajem, autobusem czy metrem może być doskonałą okazją do nadrobienia zaległości w lekturach. Dlatego też, w wybranych salonach Empiku osoby kupujące książkę mogły dostać specjalną zakładkę ?ZACZYTANI? w autobusie i w tramwaju?. Do akcji włączyli się także policjanci, który podczas kontroli drogowych wręczali kierowcom zakładki i namawiali do korzystania z komunikacji miejskiej.

Przeczytaj także
Magazyn