Czwarta edycja konkursu literackiego Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej

Czwarta edycja konkursu literackiego Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej
PATRONAT „MŁODEGO TECHNIKA”. Polska Fundacja Fantastyki Naukowej (PFFN) ogłosiła nabór opowiadań na coroczny konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszych tekstów utrzymanych w konwencji fantastyki naukowej, napisanych przez debiutantów. „Młody Technik” jest patronem medialnym tegorocznej edycji konkursu. Objęta została także honorowymi patronatami Polskiego Towarzystwa Informatycznego i The Lem Estate.

Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych edycji, czwarta odsłona konkursu PFFN jest skierowany do autorek i autorów, którzy ukończyli 16 lat i nie opublikowali jeszcze żadnej książki, lub wydali co najwyżej jedną książkę drogą self-publishingu.

Przyjmowane będą oryginalne, samodzielnie napisane opowiadania, nigdzie dotychczas nie publikowane. Ideą konkursu jest promocja polskich twórców, przy zachowaniu dbałości o rozwój fantastyki naukowej, zatem treść zgłoszonej pracy musi być w znaczącym stopniu oparta na fundamencie obowiązujących praw, teorii albo prognoz naukowych, bądź na ich logicznym rozwinięciu, zgodnym ze współczesną wiedzą naukową.

Prace konkursowe, liczące od 15 000 do 50 000 znaków (ze spacjami) należy wysyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: konkurs@pffn.org.pl. Opowiadania są przyjmowane od 1 lipca do 30 września 2023 roku. Pełny regulamin oraz niezbędne formularze znaleźć można na stronie: pffn.org.pl/konkurs/. Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 marca 2024 roku.

Ilustracja: Vivi Ekhart