Pierwsze połączenie internetowe w Polsce

e-suplement
...17 sierpnia 1991 r. ? doszło do pierwszego połączenia internetowego w Polsce. Właśnie tego dnia po raz pierwszy nawiązano w Polsce połączenie sieciowe z wykorzystanie protokołu internetowego (IP) .  Rafał Pietrak z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego połączył się z Janem Sorensenem z Uniwersytetu w Kopenhadze. Próby podłączenia do światowej sieci miały miejsce już w latach 80-tych, ale ze względu na braki sprzętowe, finansowe i polityczną izolację Polski (Stany Zjednoczone utrzymywały ?embargo? na eksport nowych technologii), nie udało się tego zrealizować. O przyłączenie Polski do sieci zabiegali w kraju i za granicą naukowcy, głównie fizycy i astronomowie. Pierwsza wymiana maili miała miejsce w sierpniu 1991 roku.

?W marcu 1991 r. działalność rozpoczął Zespół Koordynacyjny przy Uniwersytecie Warszawskim, zalążek Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). Jego misją było zorganizowanie łączności komputerowej dla polskiego środowiska naukowego i akademickiego? ? mówi Tomasz J. Kruk, dyrektor operacyjny NASK. Pierwsza wymiana maili miała miejsce w sierpniu 1991 r. Początkowa prędkość łącza to zaledwie 9600 b/s. Pod koniec roku przy budynku Centrum Informatycznego UW została ustawiona antena satelitarna, która obsługiwała połączenie między Warszawą a Sztokholmem z prędkością 64 kb/s. Przez kolejne 3 lata stanowiła główny kanał, przez który Polska łączyła się ze światowym Internetem. Z czasem pojawiła się infrastruktura ? pierwsze światłowody połączyły jednostki Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni. Również na UW udało się uruchomić w sierpniu 1993 r. pierwszy serwer www. Siecią spinającą pozostała sieć NASK. Dziś Internet jest w Polsce dobrem praktycznie ogólnodostępnym. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011) wynika, że dostęp do sieci ma obecnie 63 proc. gospodarstw domowych. Dawno już zniknął monopol jednej firmy, istnieje wielu dostawców Internetu szerokopasmowego, a operatorzy sieci komórkowych mają w swojej ofercie Internet mobilny. Powstały całe sektory gospodarki oparte na Internecie. ?Polski Internet rozwija się niezwykle dynamicznie, o czym może świadczyć wzrost liczby domen. Obecnie w Polsce jest ich zarejestrowanych ponad 2 mln, co stawia nas na 5. miejscu w Europie. Zarejestrowanie pierwszego miliona zajęło 17 lat, kolejny milion wygenerowaliśmy w 3 lata.To pokazuje, że Polacy nie tylko nie boją się Internetu, ale ? biorąc pod uwagę liczbę firm, które powstały dzięki sieci ? świetnie wiedzą, w jaki sposób można go najlepiej wykorzystać.? ? mówi Tomasz J. Kruk z NASK. NASK jest instytutem badawczym podległym bezpośrednio Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytut prowadzi działalność naukową i badawczo-wdrożeniową m.in. w obszarach sterowania i zarządzania sieciami teleinformatycznymi ich modelowania, bezpieczeństwa i detekcji zagrożeń, a także w obszarze biometrii. NASK prowadzi rejestr narodowej domeny .PL, jest także operatorem telekomunikacyjnym oferującym nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla klientów biznesowych, administracji i nauki. W strukturach NASK od 1996 r. działa zespół CERT Polska (Computer Emergency Response Team) powołany w celu reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci Internet. NASK prowadzi działalność edukacyjną i realizuje liczne projekty popularyzujące ideę społeczeństwa informacyjnego. W ramach Akademii NASK realizowany jest Program Komisji Europejskiej Safer Internet, obejmujący szereg działań edukacyjnych zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa dzieci korzystających z Internetu. Źródło: NASK

Przeczytaj także
Magazyn