Karol Wielki

Karol Wielki
e-suplement

Nie, rzecz nie będzie o słynnym władcy, jednym z ?ojców założycieli? Europy, tak potężnym, że właśnie od jego imienia wywodzi się słowo ?król?. I również nie o stulecia później żyjącym dostojniku Kościoła katolickiego. W naszym cyklu zajmujemy się wyłącznie twórcami informatyki: matematykami, logikami, inżynierami. A skoro tak, to mianem ?Karol Wielki? możemy określić tu jednego tylko człowieka: Charlesa (czyli Karola właśnie) Babbage?a.

Charles Babbage.
Maszyna analityczna ? gdyby ją rzeczywiście zbudowano ? miałaby sporą masę i składałaby się z olbrzymiej liczby trudnych do wykonania ówczesną techniką elementów. Jednak szacowana wydajność obliczeniowa urządzenia też była imponująca: dodawanie lub odejmowanie liczb 40-cyfrowych miało zająć 3 sekundy, mnożenie lub dzielenie (realizowane przez kolejne dodawania lub odejmowania) zajmowałoby 2?3 minuty. Co więcej, maszyna pozwalała na wykorzystanie chwytów programistycznych i technik typowych dla dzisiejszych języków programowania, takich jak pętle, instrukcje warunkowe czy przetwarzanie równoległe, była więc kompletna w sensie określonym dopiero w XX wieku przez wielkiego Alana Turinga. Maszynę budował Babbage nieprzerwanie aż do swojej śmierci w roku 1871. Tu ciekawostka. Pierwszy w miarę kompletny opis maszyny analitycznej i jej działania wraz z opisem programowania wcale nie jest dziełem Babbage?a, ale wyszedł ? na prośbę konstruktora ? spod pióra uważanej z tego powodu za pierwszą programistkę świata córki wielkiego poety, lorda Byrona, pięknej i niezwykle uzdolnionej matematycznie Ady Lovelace. Poznała ona Babbage?a w roku 1833, mając 18 lat ? i przyjaźniła się z nim serdecznie aż do swojej przedwczesnej śmierci na raka w wieku 37 lat. Jej imię ? ADA ? nosi zresztą jeden z języków programowania.

Przeczytaj także
Magazyn