Internetowe trendy konsumenckie

e-suplement
Na podstawie wywiadów ze 100 000 ludzi w ponad 40 krajach świata określono główne trendy konsumenckie, które będą występować w roku 2012 i w latach następnych. Badania przeprowadzono w 2011 roku, przed ogłoszeniem informacji o ACTA. Do najważniejszych trendów można zaliczyć to, że połączenia sieciowe stały się równie ważne jak drogi i energia elektryczna, a media społecznościowe kształtują nowe sposoby podawania wiadomości. W dodatku konsumenci mają poczucie, że dziś każdy może świadczyć usługi sieciowe. Badania ConsumerLab pokazują, że Internet byłby ostatnią rzeczą, z której konsumenci zrezygnowaliby, gdyby byli zmuszeni ograniczyć wydatki.

Oto 10 najbardziej widocznych trendów konsumenckich: 1. Komunikacja sieciowa króluje. Stała się tak ważna jak powietrze, którym oddychamy. Konsumenci podają, że Internet byłby ostatnią rzeczą, z której zrezygnowaliby, gdyby byli zmuszeni ograniczyć wydatki. 2. Każdy może świadczyć usługi sieciowe. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na nowe usługi. Internet umożliwia tworzenie nowych rozwiązań, na przykład aplikacji ? zarówno firmom, jak i konsumentom. 3. Media społecznościowe kształtują nowe sposoby podawania wiadomości. Media społecznościowe zwiększają skalę wykorzystywania zdjęć, wideoklipów i utworów muzycznych, a obecnie także ułatwiają konsumentom ocenę rzetelności informacji dzięki udostępnianiu komentarzy społecznych. 4. Telefony komórkowe odgrywają istotną rolę w życiu codziennym. Konsumenci najbardziej interesują się usługami mobilnymi bezpośrednio związanymi z najbliższym otoczeniem lub lokalnymi punktami usługowymi. 90% wszystkich właścicieli smartfonów zawsze nosi je ze sobą, natomiast tylko 80% podaje, że zawsze ma przy sobie pieniądze. 5. Przejrzystość jest większa niż prywatność. Ludzie przyzwyczajają się do tego, że ich życie jest przejrzyste, więc oczekują od firm i instytucji, że także one będą działać w sposób przejrzysty. 6. Przetwarzanie w chmurze ułatwia wiele spraw. Współużytkowanie informacji i posiadanie kilku urządzeń stale połączonych z Internetem staje się wśród konsumentów normą, co sprzyja wprowadzaniu wielu usług opartych na przetwarzaniu w chmurze. Główną rolę odgrywa tu łatwość użycia. 7. Kobiety przyczyniają się do upowszechnienia smartfonów. Przeprowadzone w 2011 r. badanie użytkowników smartfonów wykazało, że z usług niszowych częściej korzystają mężczyźni, natomiast znacznie więcej kobiet korzysta z usług zwykłych, takich jak połączenia głosowe, SMS i Facebook. Przez aktywną integrację wykorzystywania wszystkich kanałów komunikacji w jednym urządzeniu kobiety przyczyniają się do popularyzacji smartfonów na rynku masowym. 8. Zakupy są łatwiejsze. 67% użytkowników smartfonów jest zainteresowanych płatnościami mobilnymi. Płatności nie powinny być postrzegane oddzielnie, lecz muszą występować w kontekście codziennych zakupów ? na przykład w połączeniu z informacjami o produkcie, punktami premiowymi, potwierdzeniami odbioru, a nawet z nawigacją centrów handlowych. 9. Ze wszystkim można się łączyć. Mobilna transmisja danych wyprzedziła połączenia głosowe w czwartym kwartale 2009 r. i zdublowała je w pierwszym kwartale 2011 r. Użytkownicy coraz częściej łączą się z Internetem i z obiektami w swoim otoczeniu, takimi jak samochody, automaty sprzedające, bramki biletowe itd. 10. W niepewnych czasach konsumenci chcą mieć kontrolę. W okresach niestabilności ekonomicznej lub gdy wydarza się katastrofa naturalna, na przykład trzęsienie ziemi, widoczny jest wzrost zainteresowania konsumentów usługami użyteczności publicznej, takimi jak dostawy wody i elektryczności. Podobnie zmiana wysokości dochodów netto wywołuje u konsumentów potrzebę kontroli korzystania z usług. (badania prowadzono również w Polsce) Źródło: Ericsson ConsumerLab

 

Przeczytaj także
Magazyn