IV Forum Młodych Techników

IV Forum Młodych Techników
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi zaprasza na młodzieżową konferencję „Forum Młodych Techników”, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2015 roku w godzinach 10 ÷ 14, w sali konferencyjnej szkoły.

Honorowy Patronat nad Forum objęli:

  • Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska;
  • Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska
  • Prezes Łódzkiej Rady FSNT NOT doc. dr hab. Mirosław Urbaniak profesor PŁ.
Celem konferencji jest wymiana informacji o ciekawych projektach wykonywanych przez uczniów w zakresie nauk technicznych i ścisłych także w zakresie nauki zawodu w szkole, zarówno na zajęciach obowiązkowych jak i w czasie kółek zainteresowań oraz w domu – realizacja własnych pasji, zainteresowań, hobby. Formuła konferencji zakłada, że to uczniowie będą autorami wystąpień, prezentujących ich fascynacje techniką bądź naukami ścisłymi.

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w konferencji. Najlepsze wystąpienia – prezentacje zostaną uhonorowane nagrodami niespodziankami.

Rejestracja do dnia 17 lutego 2015 roku, szczegółowe informacje na stronie http://fmt2015.zsp19.lodz.pl

Zapraszamy!