Łódź bagienna MT-14

Łódź bagienna MT-14
e-suplement
Wakacje już za nami, ale mimo wszystko spróbujcie wygospodarować nieco więcej czasu na przyjemności. Dziś prezentujemy model nieco bardziej pracochłonny niż poprzednie projek­ty. W tym odcinku naszego warsztatowego cyklu zajmiemy się zdalnie sterowanym modelem tzw. łodzi bagiennej.

Według jednej ze znanych encyklopedii, pierwszy prototyp takiej łodzi został opracowany w Kanadzie, w roku 1910, przez zespół kierowany przez Aleksan­dra Grahama Bella (1847-1922) – tego samego, który w 1876 r. pierwszy opatentował telefon. W Ameryce konstrukcja taka znana jest również jako swampboat i fanboat (airboat). Chodzi o (zwykle płaskodenną) łódkę, której ruch postępowy uzyskuje się poprzez zastosowanie napędu śmigłowego, najczęściej ze śmigłem zabezpieczonym siatką przed niepożąda­nym kontaktem z gałęziami, ubraniami czy wręcz pasażerami łodzi. To bardzo dziś popularne środki transportu, przede wszystkim na Florydzie czy w Luizjanie, gdzie duża ilość roślinności wodnej uniemożliwia użytkowanie tradycyjnych napędów śrubowych. Płaskie dno swampboat’ów umożliwia nie tylko przepływanie nad glonami, wodorostami czy trzciną, ale również (po rozpędzeniu) na wlaty­wanie na suchy ląd, co czyni je niemal konkurentami poduszkowców.

Łodzie bagienne nie mają hamulców ani biegu wstecznego, kierowanie odbywa się za pomocą ste­rów znajdujących się w strumieniu zaśmigłowym oraz regulacji obrotów silnika (najczęściej lotniczego lub dostosowanego samochodowego). W większości przypadków pojazdy te mają odkryte miejsca siedzą­ce dla pilota i kilku pasażerów, ale istnieją też mo­dele bardziej rozbudowane, używane do przewozu większej liczby turystów, oraz wykorzystywane przez służby patrolowe i ratownicze.

W Polsce airboat’y (nazywane też już powszechnie „szuwarkami”) najczęściej spotkać można w pomniej­szonej skali. Są doskonałą alternatywą na wszelkiego rodzaju akweny zanieczyszczone nie tylko roślinnoś­cią. Można nimi pływać praktycznie już w większej kałuży. Modele te napędzane są typowymi mode­larskimi silnikami lotniczymi – spalinowymi i elek­trycznymi. Zaletą tych ostatnich jest również możli­wość użycia jednokierunkowych regulatorów.

Pobierz rysunki pomocne przy wykonaniu łodzi bagiennej MT-14:

Ciąg dalszy tematu numeru znajdziesz w sierpniowym numerze magazynu Młody Technik.

Przeczytaj także
Magazyn