Perhydrol

Perhydrol
e-suplement
Perhydrol to 30% wodny roztwór nadtlenku wodoru H2O2. Używany jest jako środek odkażający, wybielacz (także do rozjaśniania włosów!) oraz czynnik utleniający w przemyśle chemicznym oraz paliwie rakietowym. Techniczny perhydrol jest dostępny w sklepach z farbami i lakierami. Nadtlenek wodoru jest związkiem nietrwałym i łatwo ulega rozkładowi z wydzieleniem gazowego tlenu:

 

Prowadząc doświadczenia z perhydrolem należy zachować daleko posuniętą ostrożność i pracować w gumowych rękawicach (odczynnik niszczy tkankę, zostawiając na skórze białe plamy) oraz chronić oczy! Nie wykonujmy ponadto zaprezentowanych niżej doświadczeń w domu, lecz na otwartej przestrzeni.

Pierwsza próba nosi nazwę ?chemicznej lokomotywy. Do jej przeprowadzenia potrzebne będą: 30% roztwór H2O2 oraz nadmanganian potasu KMnO4 (fotografia 1).

Kolbę z 10-15 cm3 perhydrolu umieszczamy za makietą lokomotywy (fotografia 2) i wsypujemy do niej nieco nadmanganianu potasu (fotografia 3). Od razu rozpoczyna się energiczny proces rozkładu perhydrolu, prowadzący do wytworzenia dużej ilości pary wodnej (zawartość kolby bardzo się rozgrzewa) oraz produktów stałych (sadza? wylatująca z komina lokomotywy) (fotografie 4 i 5).

Przebiegającą reakcję utleniania perhydrolu za pomocą nadmanganian potasu przedstawia poniższe równanie:

 

 

W drugim doświadczeniu otrzymamy chemiczną ?pastę do zębów?. Do przeprowadzenia eksperymentu potrzebne będą: 30% roztwór H2O2, płyn do mycia naczyń i dichromian(VI) potasu K2Cr2O7 (fotografia 6).

Do 10-15 cm3 perhydrolu umieszczonego w kolbie nalewamy nieco płynu do mycia naczyń (fotografia 7). Zawartość kolby mieszamy (fotografia 8) i przelewamy do cylindra miarowego (fotografia 9). Na zewnątrz cylindra umieszczamy makietę tubki pasty do zębów. Następnie do cylindra wsypujemy niewielką ilość pomarańczowych kryształów K2Cr2O7 (fotografia 10). Po chwili rozpoczyna się reakcja rozkładu perhydrolu, powodująca wydzielanie dużej ilości piany (fotografia 11 i 12)  efekt przypomina wyciskanie pasty z tubki. Powstające związki chromu powodują zabarwienie piany (fotografia 13 i 14).

Utleniania perhydrolu za pomocą dichromian(VI) potasu możemy zapisać równaniem reakcji:

 

 

Przeczytaj także
Magazyn