Nazwy nowch pierwiastków

e-suplement
Przez kilka dziesięcioleci nie nadawano nowo odkrytym pierwiastkom nazw, by nie stać się strona w konflikcie pomiędzy socjalizmem a kapitalizmem. Na początku lat 60.XX wieku odkryto pierwiastek numer 103 nazwany lorens i był to ostatni, któremu udało się otrzymać miano bez dziwnych przepychanek. Dopiero w 1997 roku ponownie rozpoczęto nadawać miana pierwiastkom, a w roku 2010 zatwierdzono dla pierwiastka 112 nazwę Copernicium na cześć Mikołaja Kopernika

W latach 60. 70. i 80. XX wieku a to Amerykanie, a to Rosjanie albo Niemcy ogłaszali, że właśnie oni kolejny nowy pierwiastek odkryli i mają prawo do jego nazwania, na co nieodmiennie kraj antagonistyczny twierdził, że u nich właśnie ten pierwiastek już jest i ma taką to a taką nazwę.

Teoretycznie proponowaną nazwę zatwierdzać powinna Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC), ale w czasach zimnej wojny wstrzymywała się od działań, a nawet w roku 1980 postanowiono w ogóle nie nazywać pierwiastków o liczbie atomowej większej niż 103, ale utworzyć miana od nazw łacińskich ich liczb atomowych, czyli pierwiastek 104  nazwano unnilquadium, a pierwiastek 105 - unnilpentium itd.

Rok 1997 przyniósł zmiany i pozwolił wielu ludziom odetchnąć, bo wymawianie tak nietypowych mian było dla zwykłego śmiertelnika hmm... no powiedzmy, że nużące.

Właśnie w 1997 IUPAC zatwierdziła angielskie nazwy i symbole dla pierwiastków 104 - 109.

104 - unnilquadium - rutherford (symbol Rf) - patron to nowozelandzki fizyk

105 - unnilpentium - dubn (symbol Db) ? patron to Dubna, rosyjski ośrodek badań jądrowych

106 - unnilhexium - seaborg (symbol Sg) ? patron to amerykański chemik Glenn Seaborg,

107 - unnilseptium - bohr (symbol Bh) - patron to duński fizyk Niels Bohr

108 - unniloctium - has (symbol Hs) ? patron to niemiecka prowincja w której leży miasto Darmstadt;

109 - unnilennium - meitner (symbol Mt) - patron to austriacki fizyk, pani Lisa Meitner

110 - ununnilium- darmsztad (symbol Ds) - patron to miasto Darmstadt gdzie znajduje się Instytut Badań Ciężkich Jonów, w którym odkryto pierwiastki od 107 do 112;

111 - unununium - roentgen (symbol Rg) - patron to Wilhelm Roentgen

Pierwiastek 112 Ununbium (Uub) został sztucznie otrzymany w wyniku fuzji izotopów ołowiu i cynku w akceleratorze ciężkich jonów. Powstało go tylko kkilka atomow, które szybko się rozpadly. Po raz pierwszy został wyprodukowany w laboratorium Gesellschaft für Schwerionenforschung w Darmstadt w Niemczech 9 lutego 1996 roku przez zespół naukowców, w składzie: Sigurd Hofmann, Victor Ninov, Fritz Peter Hessbuger, Peter Armbruster, H. Folger, Gottfried Münzenberg. Oficjalnie jego istnienie Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej potwierdziła dopiero w maju 2009 roku. Odkrywcy zaproponowali, by nosił on miano Copernicium (w skrócie Cn) na cześć Mikołaja Kopernika. Nazwa została zatwierdzona 19 lutego 2010 roku.

Bez oficjalnych mian pozostają nadal pierwiastki numer 113, 114, 115 i 116 i dla nich stosuje się tymczasowe symbole pochodzące od nazw łacińskich ich liczb atomowych:

- 113 ununtri (Uut)

- 114 ununkwad (Uuq)

- 115 ununpent (Uup)

-116 ununheks (Uuh)

Przeczytaj także
Magazyn