Bezzałogowe systemy latające

Zespół badawczy z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej i firma Lockheed Martin zademonstrowały technologię optymalizacji misji bezzałogowych statków powietrznych (BSP) z wykorzystaniem systemu łączności i zarządzania flotą BSP z samolotu załogowego.

Pokaz to kolejny krok we współpracy badawczej Politechniki Warszawskiej i firmy Lockheed Martin w ramach zaawansowanego programu badań optymalizacji współdziałania różnych typów bezzałogowych statków powietrznych wykonujących wspólną misję. Obecny etap badań związany jest z systemem zarządzania lotem bezzałogowymi statkami powietrznymi ze  stacji mobilnej.

Celem tej fazy projektu było rozwinięcie dotychczasowych badań optymalizacji wykonywania misji przez użycie zmodyfikowanych metod zarządzania flotą, udoskonalenie oprogramowania i ewaluację nowych metod i algorytmów optymalizacyjnych. Biorąc pod uwagę obserwowane tendencje do dynamicznego zarządzania flotą BSP, projekt może przyczynić się w istotny sposób do integracji systemów załogowych z bezzałogowymi.

Badane technologie stanowią ważny krok do stworzenia metod i algorytmów, które umożliwiłyby bardzo szybkie obliczenie optymalnego sposobu wykonania misji i przekazywanie nowych poleceń z naziemnych lub powietrznych stacji dowodzenia. Program ma na celu mającej zachęcenie młodych polskich inżynierów do pracy nad przyszłościowymi rozwiązaniami w zakresie obronności i przemysłu.

Politechnika Warszawska i Lockheed Martin poszukują obecnie nowych partnerów z Polski do prac badawczo-rozwojowych nad integracją załogowych i bezzałogowych systemów powietrznych.