Znamy zwycięzców 6. edycji Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha

20 czerwca na Politechnice Warszawskiej odbyła się gala finałowa 6. edycji Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha. Pierwsze miejsce w konkursie na wynalazek zajął projekt „Migacze”. Urządzenie pełni role naręcznego, rowerowego sygnalizatora, który uruchamia się podczas skrętu. Wynalazek ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo rowerzystów na drodze.

W tegorocznej edycji programu gimnazjaliści zgłosili rekordową liczbę stu dziesięciu pomysłów na wynalazek. Spośród nich jury wybrało po dziesięć najlepszych projektów z Warszawy i Wrocławia, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu. Zadaniem uczniów, którzy dostali się do ścisłego finału, było przygotowanie prototypów zgłoszonych wynalazków. Jury – składające się z przedstawicieli Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej, partnerów merytorycznych i medialnych – wyłoniło po trzy najlepsze projekty z obu miast. Ocenie podlegały takie kryteria, jak: niskie koszty realizacji, możliwość powszechnego użycia oraz wpływ urządzenia na środowisko naturalne.

Projekty nagrodzone w Warszawie:

I miejsce - zespół „Spółdzielnia pomysłów” z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie – za wynalazek „Migacze”. Jest to naręczny, automatyczny sygnalizator, który dzięki migającym diodom pełni funkcję rowerowego drogowskazu. Urządzenie służy zwiększeniu bezpieczeństwa rowerzystów na drodze.

„Migacze” (I miejsce)

II miejsce - zespół „zatrzymaj się!” z Gimnazjum nr 13 im. S. Staszica w Warszawie – za wynalazek „Bezpieczne przejście”. Ostrzega on pieszych za pomocą diody o zbliżającym się z dużą prędkością pojeździe.

„Bezpieczne przejście” (II miejsce)

III miejsce - zespół „NNDS” z Gimnazjum nr 121 im. W. Zawadzkiego w Warszawie – za projekt „Lumenogniazdko”. Wynalazek ułatwia trafi enie w ciemności wtyczką do gniazdka elektrycznego.

W 6. edycji programu fi rma Bosch wraz z politechnikami udostępniła blisko 1500 miejsc na pięćdziesięciu warsztatach kreatywnych. W programie wzięło udział czterdzieści sześć szkół.

O programie

Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha to program edukacyjny dla gimnazjalistów, prowadzony w Polsce przez fi rmę Bosch od 2011 r. Jego celem jest popularyzacja wśród młodzieży przedmiotów ścisłych – matematyki, fi zyki, techniki – oraz zainteresowanie jej uczelniami technicznymi, co może skutkować w przyszłości zwiększeniem kadry inżynierskiej w Polsce oraz przyczynić się do promocji uzdolnionych, młodych osób. Dotychczas w projekcie wzięło udział 7600 uczniów, którzy zgłosili czterysta pomysłowych wynalazków. Program nagrodzono w konkursie Kampania Społeczna Roku 2014, w kategorii „Programy edukacyjne fi rm (CSR)”. W edycji 2015 tego plebiscytu projekt otrzymał wyróżnienie specjalne.