Wystartował grantowy program WAWAktywacja!

„WAWAktywacja!” to program grantowy Fundacji Inceptio skierowany do młodzieży z warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, która chce robić coś ważnnego na rzecz lokalnej społeczności (w szkole, okolicy, dzielnicy). W ramach programu grupy młodzieżowe mogą ubiegać się nawet o 5000 zł dotacji na realizację zgłoszonego pomysłu.

Jak otrzymać dotację?

Pierwszym krokiem jest zebranie grupy rówieśników, która wspólnie opracuje projekt naukowy, edukacyjny, kulturalny, artystyczny lub społeczny. Następnie grupa powinna zarejestrować się do udziału w programie oraz nagrać i przesłać 3 minutowy film, w którym opowie o swoim pomyśle. Projekty będą oceniane pod kątem potrzeby ich realizacji, jakości proponowanych działań, realności propozycji oraz potencjału zespołu.

W ramach projektów można zorganizować warsztaty naukowe lub artystyczne w swojej szkole, założyć kanał na youtube, nakręcić film, namalować mural, zorganizować kółko zainteresowań naukowych lub klub filmowy, czy literacki. Pomysłów może być wiele, ważne jest, aby projekt odpowiadał na jakiś problem, potrzebę istniejącą w wybranej społeczności lokalnej i dążył do osiągnięcia pozytywnej zmiany.

Łączna kwota przeznaczona na dotacje to 64 776 zł. Dotacje wynosić będą od 1 500 zł do 5 000 zł.

Gdy pozyskamy dotację na realizację pomysłu – co dalej?

Grupy młodzieżowe będą dopracowywać swoje projekty podczas szkoleń i pracy z doradcami za pomocą metody design thinking. W trakcie szkoleń dowiedzą się również w jaki sposób rozliczyć dotację i jak promować projekt.

Realizacja projektów

W trakcie realizacji projektu grupy otrzymają wsparcie merytoryczne i organizacyjne koordynatora programu oraz doradców. Na realizację projektu będą miały ok 2 miesięcy. Na koniec każdej edycji podczas uroczystego spotkania podsumowującego grupy zaprezentują efekty realizacji swoich projektów.

Zgłoszenia można przesyłać do 9 października 2016 roku

Program WAWAKtywacja! jest finansowany ze środków m.st. Warszawy

Więcej informacji na temat programu na stronie internetowej: www.inceptio.org.pl