Microsoft Mathematics - świetne narzędzie dla ucznia (4)

e-suplement
Kontynuujemy naukę posługiwania się znakomitym (przypominam: bezpłatnym od wersji 4) programem Microsoft Mathematics. Umówiliśmy się, że dalej dla zwięzłości będziemy go nazywali po prostu MM. Rozwiązywanie równań Do rozwiązywania równań i ich układów służy narzędzie Equation Solver

Aby użyć tego narzędzia: 1. W zakładce Home wybierz grupę Tools i kliknij Equation Solver. 2.    Z listy rozwijalnej, która się pokaże u góry ekranu, wybierz liczbę równań do rozwiązania.

3.    Wpisz każde równanie do obwiedzionego niebieską linią pola wprowadzania. Uważaj: nie naciśnij Enter na klawiaturze, dopóki nie wprowadzisz wszystkich równań! 4.    Kliknij Solve. Przykład. Rozwiązanie układu dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi. 1.    Wybierz z listy rowijalnej  Solve a system of 2 equations. 2.    Do pola Equation 1, wpisz na przykład: 3x - 4y = 2 3.    Do pola Equation 2, wpisz: 5x + 2y = 7 4.    Kliknij Solve.

Znalezione zostało rozwiązanie w postaci ułamka zwykłego i dziesiętnego. Nieco ponad polem Solution widzimy trzy pola, odpowiadające trzem możliwym sposobom numerycznego rozwiązania zadania: przez podstawianie, przy użyciu macierzy i metodą eliminacji niewiadomych.

Kliknięcie na znaku plus przy każdej metodzie pokaże jak się ją stosuje (gdy macie zadane do domu rozwiązanie podobnego układu, te właśnie część należy skopiować do zeszytu!). Zobaczmy jak się rozwiązuje układ przez podstawianie (załączony zrzut ekranu pokazuje tylko początek tego, co należy przepisać):

Podobnie postąpimy przy pozostałych metodach.

Użycie narzędzia  Formulas and Equations

MM zawiera całą biblioteczkę gotowych wzorów, formuł i równań badanych nie tylko przez czystą matematykę, ale także interesujących fizyków czy chemików. Biblioteczka ta będzie z pewnością bardzo przydatna przy odrabianiu zadanych lekcji. Dla przykładu: możesz kopiować odpowiednie zasoby do pola Worksheet i potem na przykład sporządzić wykres wybranego równania, ale także rozwiązać je względem dowolnej występującej w związku zmiennej.  Pod zaznaczona zakładką znajdziesz wybór wzorów z algebry, geometrii, trygonometrii, rachunku logarytmów i potęg, fizyki, chemii ? wreszcie obszerny wykaz wartości ważnych stałych.

Oto przykład. Rozwijamy biblioteczkę wzorów z fizyki:

Wybieramy ? powiedzmy ? równanie wiążące masę obiektu z jego energią potencjalną i jego odległością od powierzchni Ziemi.

Klikamy prawym klawiszem myszki na wybranym równaniu, wybieramy opcję Solve i widzimy

Wpisujemy wartości z zadania domowego (tu: przykładowe m= 22, y = 120) i mamy:

Oczywiście ? podobnie jak poprzednio możemy obejrzeć (i skopiować?) kroki logiczne, prowadzące do rozwiązania. Dokończenie nastąpi.

Przeczytaj także
Magazyn