Akustyka

Akustyka
Pewien Amerykanin w latach 90-tych ubiegłego stulecia został porażony piorunem. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie to, że w wyniku porażenia doszło do przedziwnej zmiany w jego mózgu. Mężczyzna przed wypadkiem był chirurgiem, którego zainteresowania związane z muzyką kończyły się na słuchaniu rocka. Trzy miesiące po wypadku poczuł nieodpartą potrzebę słuchania muzyki klasycznej z naciskiem na utwory Chopina. "Polonez wojskowy", "Zimowy wiatr", "Czarny klucz" nie dawały mu spokoju. Obsesja narastała do tego stopnia, że nauczył się grać je na pianinie, a następnie sam zaczął komponować. W wyniku rażenia piorunem Tony Cicoria, bo tak nazywał się ów lekarz, został niemalże "nawiedzony" przez dźwięki, opętany przez muzykę. Fascynacja przerodziła się w nowe hobby. Zabawy dźwiękiem to hobby dla wybranych, ale nie trzeba igrać z piorunami by studiować akustykę. Zapraszamy.

Akustyka to nie tylko kierunek dla audiofilów. Wciąż starzejące się społeczeństwo wymaga coraz większego wsparcia. Rozwój cywilizacji to także pojawianie się nowych chorób i niepełnosprawności. Złe nawyki, przebywanie w ciągłym hałasie, stałe stymulowanie się dźwiękami powodują uszkodzenia słuchu. Już małe dzieci mają kłopoty z przetwarzaniem słuchowym, a problem stale narasta. Akustyka w tym wymiarze stanowić może olbrzymie wsparcie w zakresie profilaktyki i kompensowania powstałych ubytków. Akustyka to także prace związane z ochroną środowiska przed hałasem. Jest to zatem kierunek interdyscyplinarny, który łączy w sobie wiedzę z zakresu: fizyki, medycyny, ochrony środowiska, sztuki czy nawet psychologii.

Akustykę można studiować zarówno na uczelniach prywatnych jak i państwowych. Kierunek ten dostępny jest na uniwersytetach, akademiach i politechnikach. Edukacja na wyżej wymienionych uczelniach różnić się będzie ze względu na charakter szkoły.

Akustyka oferowana na uniwersytetach ma bardziej charakter interdyscyplinarnych. Uczelnie techniczne większą wagę skupią na inżynierii akustycznej. Dla porównania, na Uniwersytecie Warszawskim można spodziewać się takich przedmiotów jak na przykład: audiometria tonalna, audiometria mowy, dopasowanie aparatów słuchowych, hałas komunikacyjny, natomiast na Akademii Górniczo Hutniczej: elektrotechniki, elektroniki, teorii drgań, matematyki, fizyki. Wszyscy absolwenci tego kierunku są ponadto przygotowani do profesjonalnego rejestrowania, przetwarzania, archiwizowania, transmitowania i odtwarzania dźwięku. Każdy absolwent nabywa kompetencji do wspomagania kultury i sztuki oraz do twórczego realizowania się w tym obszarze. Tym samym jest to doskonałe przygotowanie do realizowania pasji związanych z dźwiękiem.

Dostępność tego kierunku na uczelniach wyższych nie jest wysoka. Na mapie Polski znajdziemy niewielką ilość uczelni oferujących akustykę. Szkoły oddają skromną ilość miejsc dla studentów, dlatego konkurencja w procesie rekrutacji jest stosunkowo duża. Zdając maturę należy szczególną uwagę zwrócić na: biologię, fizykę, chemię, informatykę. Odpowiednio wysoki wynik z tych przedmiotów może zagwarantować miejsce na akustyce. Po ukończeniu procesu rekrutacji przed studentami 5 lat edukacji.

Wybierając uniwersytet, po pierwszym etapie student podchodzi do obrony pracy dyplomowej w celu uzyskania tytułu licencjata. Decydując się na uczelnie techniczną, pierwszy etap kończy się również obroną pracy, natomiast absolwent uzyskuje tytuł inżyniera.

Kolejnym etapem są studia uzupełniające, których ukończenie nagradzane jest przyznaniem tytułu magistra. Studenci w trakcie nauki mogą dokonać wyboru specjalizacji. W zależności od uczelni wybór będzie różnorodny. I tak na przykład Uniwersytet Warszawski oferuje studentom: Protetykę słuchu i ochronę przed hałasem, natomiast Akademia Górniczo Hutnicza specjalizuje studentów w: Drganiach i hałasie w technice i środowisku oraz w Inżynierii dźwięku w mediach i kulturze. Nie tylko wybór uczelni, ale i specjalizacji może w znacznym stopniu wpłynąć na przyszłą pracę zawodową absolwenta.

Poziom trudności na tym kierunku zależy od umiejętności studentów. Jest to niewątpliwie wymagająca dziecina nauki, gdyż łączy ze sobą różne zagadnienia. Nie sposób być tutaj jedynie audiofilem, ciężko będzie osobom, których jedyną mocna stroną jest analityczne myślenie. Osiągnięcie zadowolenia na tym kierunku, a co za tym idzie powodzenia odzwierciedlającego się w kolejnych zaliczonych semestrach, jest możliwe gdy łączy się i wykorzystuje umiejętności z różnych dziecin. Dla osób, które potrafią płynnie przemieszczać się pomiędzy różnymi zagadnieniami nauki, akustyka może okazać się kierunkiem prostym, łatwym i przyjemnym. Jednak gdy łączenie treści z różnych dziedzin dawać będzie efekt w muzyce zwany kakofonią, studia te mogą okazać się wyjątkowo trudne. Należy natomiast zwrócić uwagę na fakt, że jest to kierunek, na którym można spotkać dużo ciekawych ludzi.

Akustyka przyciąga wspomnianych już audiofili, czyli fascynatów i miłośników dźwięku. Tu spotkać można przyszłych artystów, "zwariowanych" techników i inżynierów dźwięków. To miejsce, które wytwarza dobre wibracje, a większość studentów potrafi słuchać… przynajmniej dźwięków. Warto zwrócić uwagę, że jest to miejsce dla osób, którym "słoń na ucho nie nadepnął".

Akustyka to kierunek interdyscyplinarny, a co za tym idzie stwarza ogromne możliwości dla jej absolwentów. Praca w zawodzie dostępna jest w medycynie, szeroko pojętym przemyśle, sztuce i mediach. Studia te otwierają także możliwości przed osobami przedsiębiorczymi i dobrze czującymi się w handlu. Rozwój zawodowy to nie tylko klasycznie rozumiane zatrudnienie. Akustyka daje możliwość rozwoju na polu naukowym.

Opracowanie nowych patentów może stanowić doskonałe źródło dochodu, kształcenie specjalistów, konsuling w zakresie ochrony przed hałasem to świetny sposób na łączenie rozwoju wiedzy z pracą zarobkową. Dla chętnych znajdą się także miejsca pracy w administracji państwowej lub samorządowej. Jeśli natomiast absolwent ma duszę artystyczną, to z pewnością odnajdzie się w studiu nagraniowym, będzie mógł próbować swoich sił w reżyserii dźwięku, a także może liczyć na wdzięczność wszelkich gwiazd estrady za doskonale przygotowanie sceny pod kątem dźwięku.

Wynagrodzenia w tej branży są tak różnorodne jak możliwości zatrudnienia. I tak na przykład realizator dźwięku i protektyk słuchu mogą liczyć na pensję w okolicach 5000 zł. W administracji można spodziewać się około 4000 zł. Inżynier akustyk zatrudniony w przemyśle zarobi ok. 7000 zł. W handlu zarobki przeważnie uzależnione są od realizowanych celów sprzedażowych, ale swobodnie można mówić o kwotach rzędu 5000 zł i więcej. Znalezienie pracy nie powinno stanowić dużego problemu ze względu na szeroki zakres kompetencji inżyniera akustyka, jednak absolwent powinien być przygotowany na poświęcenie czasu na poszukiwania.

Akustyka to kierunek skierowany jedynie dla fascynatów i hobbystów. Studiowanie wymaga przede wszystkim predyspozycji takich jak na przykład dobry słuch. To także umiejętność łączenia i wykorzystywania informacji z różnych dziedzin, gdyż jest to kierunek interdyscyplinarny. Akustyka to niewątpliwie kierunek ciekawy, stwarzający możliwości zawodowe.

Inżynierowie akustyki nie są najbardziej poszukiwanymi pracownikami w Polsce, ale z pewnością znajdzie się dla nich zatrudnienie. Należy pamiętać, że nie jest to miejsce dla osób przypadkowych, ale jedynie dla tych, którzy wiedzą czego chcą od życia. Zapraszamy na akustykę.

Michał Pacholski