Lotnictwo i kosmonautyka

Lotnictwo i kosmonautyka
Mówiąc o pilotach (nie tych do telewizora), na myśl mogą przyjść: dowódca dywizjonu 303. Witold Urbanowicz, pierwszy (i jedyny) Polak w kosmosie Mirosław Hermaszewski, as przestworzy z okresu I wojny światowej Manfred von Richthofen zwany Czerwonym Baronem, czy "syn" Stanisława Lema Pilot Pirx. Ten ostatni jest postacią fikcyjną, ale równie istotną dla rozważań o lotnictwie i kosmonautyce, gdyż najpierw jako student, a następnie już jako pilot współpracuje z maszynami i wykorzystuje je do zgłębiania wiedzy na temat lotu i kosmosu. Analizując losy Pirxa, ale również i prawdziwych pilotów, należy zauważyć, że ostatecznie najważniejszym elementem nie jest maszyna, a człowiek. Dlatego też tak ważne dla rozwoju lotnictwa i kosmonautyki jest kształcenie specjalistów. Zapraszamy na studia.

Studia na tym kierunku to nie tylko wiedza teoretyczna, ale również praktyczna. To wiedza, która przyda się, zarówno w powietrzu, jak i na lądzie, gdyż absolwent tego kierunku będzie zajmował się między innymi: konstruowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn latających oraz obiektów naziemnych.

Myśląc o technologii kosmicznej, nie sposób nie skojarzyć jej z najnowszymi rozwiązaniami, z nowinkami technologicznymi i zaawansowanym sprzętem badawczym. Nie ma błędu w takim rozumowaniu, gdyż tego typu przedsięwzięcia wymagają najnowocześniejszych materiałów, technik komputerowych, elektroniki oraz systemów diagnostycznych. To wszystko jest niezbędne, by zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa, których zadaniem jest ochrona życia obsługi oraz gwarancja tego, że gigantyczne fundusze zostaną odpowiednio ulokowane i ostatecznie przyniosą zysk. Jednak na nic zdadzą się najnowsze technologie i olbrzymi budżet bez odpowiednich pracowników.

Inżynierowie zajmujący się kosmonautyką i lotnictwem muszą posiadać świetnie ugruntowaną wiedzę, którą wspiera wieloletnia praktyka. W tej branży nie ma miejsca na pomyłki. Tutaj precyzja jest niezwykle istotna.

W trakcie nauki studenci mogą dokonać wyboru specjalizacji. W zależności od uczelni zestaw możliwości będzie się różnił. I tak na przykład na Wojskowej Akademii Technicznej przyszli inżynierowie wybierają spośród: awioniki, samolotów i śmigłowców, napędów lotniczych, uzbrojenia lotniczego.

Na Politechnice Rzeszowskiej poza awioniką i silnikami lotniczymi pojawia się specjalność pilotaż, której ukończenie wiąże się z uzyskaniem umiejętności pilota zawodowego. Politechnika Warszawska oferuje natomiast: automatykę i systemy lotnicze, kosmonautykę, napędy lotnicze, statki powietrzne.

Wybór specjalizacji w pewnym sensie determinuje dalsze losy studenta, gdyż jego wiedza znacznie się ukierunkowuje, natomiast nie zwalania to z obowiązku posiadania szerokiego zakresu umiejętności, tak by mógł sprawnie poruszać się po wszelkich zagadnieniach związanych z lotnictwem i kosmonautyką. Opanowanie wymaganej wiedzy związane będzie z poświęceniem wielu godzin na wertowanie dostępnych materiałów, realizację projektów badawczych oraz udział w zajęciach praktycznych.

Wśród przedmiotów podstawowych należy spodziewać się 180 godzin matematyki, 90 godzin fizyki, po 45 mechaniki ogólnej i grafiki inżynierskiej, a do tego informatyka, termodynamika oraz mechanika płynów. Drugie tyle czasu zajmie studentowi zgłębianie wiedzy kierunkowej, a w tym między innymi: aerodynamika, wytrzymałość materiałów, automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologia lotnicza i kosmiczna. Po wyborze specjalizacji wiedza zostanie rozszerzona o przedmioty, które będą kierunkowały ją w odpowiednią stronę. Jest to idealny moment, by zadać sobie pytanie, czy są to studia wymagające, a odpowiedź jest jednoznaczna, tak.

Lotnictwo i kosmonautyka wymagają od studentów wytężonej pracy, poświęcenia im olbrzymiej ilości czasu i pełnego skupienia. Są to studia, na które ciężko się dostać, bo średnio na jedno miejsce pojawia się pięciu chętnych, ale jeszcze trudniej się tutaj utrzymać.

Pierwszy rok na większości uczelni to ostra selekcja. Nie każdy nadąża za ilością wiedzy koniecznej do opanowania za jednym razem. Kolejne lata również weryfikują, kto jest w stanie sprostać wymaganiom, a kto nie, ale to pierwszy rok jest najtrudniejszy. Połączenie wiedzy z zakresu materiałów, mechaniki i technologii lotniczej, automatyki, elektroniki oraz zaawansowanych systemów komputerowych okazuje się dla niejednej osoby zbyt dużym wyzwaniem. Natomiast z punktu widzenia branży lotniczej posiadanie takiej wiedzy i umiejętności sprawnego poruszania się po niej jest minimum, które inżynier tego kierunku musi posiadać, by móc realizować stawiane przed nim zadania.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że pomimo przytłaczającej ilości materiału, studentom pozostaje trochę czasu na realizowanie się w obszarze "życia studenckiego". Warto również wspomnieć, że o ile mężczyźni przeważają na tym wydziale, o tyle z roku na rok kobiety wykazują nim dużo większe zainteresowanie i jest to trend pozytywny. Parafrazując powiedzenie z okresu PRL-u, chciałoby się powiedzieć: "kobiety na samoloty".

Absolwenci lotnictwa i kosmonautyki mogą podjąć pracę w NASA. Jeśli nie byłoby tam aktualnie żadnych wolnych stanowisk, mogą próbować w ESA (Europejska Agencja Kosmiczna). Jeśli również i tutaj nie ma akurat nic ciekawego, to z pewnością znajdą coś dla siebie w zakładach przemysłu lotniczego.

Inżynier tego kierunku może podjąć pracę w każdej gałęzi przemysłu związanej z lotnictwem i kosmonautyką, a więc jego możliwości są ogromne. Przemysł lotniczy to między innymi projektowanie, konstruowanie i eksploatacja. Pracując dla linii lotniczych, można zajmować się planowaniem i organizacją obsługi technicznej, w ośrodkach badawczych znajdzie się miejsce dla każdego, kto będzie chciał rozwijać wiedzę na temat budowy, eksploatacji maszyn i obiektów latających, tworzenia nowoczesnych technologii wykorzystywanych w lotnictwie i kosmonautyce.

Osoby, które ukończyły pilotaż mogą zasiąść za sterami samolotu, a jeśli w czyimś obszarze zainteresowania są militaria, to może szukać miejsca dla siebie w zakładach zbrojeniowych. Możliwości zatrudnienia są w tej branży olbrzymie, a ich różnorodność powoduje, że fachowcy stale są poszukiwani. Wynagrodzenie uzależnione jest konkretnie od branży i stanowiska, dlatego rozbieżność w zarobkach jest w tym wypadku olbrzymia, natomiast absolwent nie powinien spodziewać się mniej niż 5000 zł netto.

Z pewnością są to studia dla osób charakteryzujących się analitycznym myśleniem. To miejsce dla wszystkich, którzy chcieliby stać się nie tylko pracownikami w branży lotniczej, ale specjalistami, posiadającymi olbrzymi zakres wiedzy i praktyczne umiejętności. Studia te to doskonałe miejsce dla osób, które profesjonalnie chciałyby się zajmować konstruowaniem, wytwarzaniem i eksploatowaniem statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych.

To także dobry wybór dla wszystkich, którzy mają świadomość konieczności stałego dokształcania się, rozwijania swojej wiedzy i uzupełniania umiejętności w innych, kompatybilnych obszarach. Tym samym można powiedzieć, że lotnictwo i kosmonautyka to kierunek dla osób ambitnych. Ukończenie studiów jest olbrzymią szansą na ciekawy i całkiem nieźle opłacany zawód.

Michał Pacholski