Kolos z Algebronu, czyli jak się uczą (i grają) studenci Politechniki Gdańskiej

Kolos z Algebronu, czyli jak się uczą (i grają) studenci Politechniki Gdańskiej
Dla Pokolenia Z Internet i gry online są naturalnym środowiskiem, w którym czują się bardzo dobrze. Wykładowcy Politechniki Gdańskiej, podążając za trendami sięgnęli do nowoczesnych narzędzi neurodydaktyki i wprowadzili grywalizację jako element prowadzenia zajęć.

Raport z badań "Nastolatki 3.0" przygotowany przez NASK Państwowy Instytut Badawczy wskazuje, że młodzi ludzie (w wieku 16-24 lat) spędzają coraz więcej czasu w Internecie (średnio prawie 5 godzin w dni nauki szkolnej oraz 6 godzin w dni wolne od zajęć). Czas wolny od nauki młodzież wykorzystuje w sieci przede wszystkim do kontaktów z rodziną i znajomymi za pomocą komunikatorów i czatów (77,9%), słuchania muzyki (64,9%) oraz grania w gry online (53,8%).

"Nowoczesne podejście do edukacji wymaga wykorzystywania narzędzi, które dostarczają uczniom i studentom wiedzę w przyjazny i angażujący ich sposób. Dlatego na Politechnice Gdańskiej coraz częściej proponujemy studentom naukę w formie grywalizacji" - tłumaczy prof. Joanna Mytnik, dyrektorka Centrum Nowoczesnej Edukacji PG.

Emocje, frajda, strategiczne myślenie

Grywalizacja (gamifikacja, ang. gamification) to narzędzie służące budowaniu zaangażowania przez projektowanie nowych doświadczeń, które wzbudzają emocje i dają radość. Ma moc zmiany nastawienia studenta z "muszę" na "chcę". Oznacza przede wszystkim wsparcie studentów w systematycznej nauce przedmiotu, wzrost motywacji do uczenia się oraz poziomu satysfakcji. Daje możliwość monitorowania swojego postępu na bieżąco i zapewnia bezpieczną przestrzeń, w której studenci podejmują wyzwania, by się rozwijać i realizować założony cel. Grywalizacja zapewnia autonomię każdemu studentowi, daje możliwość wyboru ścieżki rozwoju i uczy odpowiedzialności za własne decyzje.

"W grywalizacji ważne są również relacje, jakie tworzą się pomiędzy nauczycielami a studentami. Wykładowca przyjmuje rolę nauczyciela-przewodnika, który wraz ze studentami bierze udział w fascynującej przygodzie" - dodaje profesor Joanna Mytnik.

Grywalizacja pozwala studentom obrać własną strategię uczenia się poprzez dobór narzędzi i form pracy optymalnych dla nich. To studenci podejmują decyzję kiedy, jak i na jakim poziomie chcą się uczyć, dzięki czemu zyskują kontrolę i poczucie sprawczości w sprawach najbardziej ich dotyczących. Zgrywalizowanie zajęć oznacza także bezpieczne środowisko dla podejmowania odważnych decyzji bez ryzyka poniesienia porażki oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami.

Politechnika Gdańska

Wspólny mianownik - matematyka

Niezależnie od tego, kim w przyszłości zostaną obecni studenci Politechniki Gdańskiej - ekspertami rynku zarządzania, analitykami finansowymi, twórcami sztucznej inteligencji, biotechnologami, specjalistami budowy statków, branży energetycznej czy inżynieriami biomedycznymi, czeka ich sporo nauki, a przedmiotem, który muszą opanować wszyscy studenci niezależnie od kierunku jest matematyka.  

Centrum Nowoczesnej Edukacji PG i Centrum Matematyki PG opracowały projekt ułatwiający naukę jednego z ważniejszych obszarów matematyki na studiach, a mianowicie algebry liniowej, której treści programowe można podzielić na cztery podstawowe grupy zagadnień: macierze i wyznaczniki, układy równań liniowych, geometrię analityczną w przestrzeni i liczby zespolone. Do tej pory jednym z największych problemów studentów podczas nauki (i zaliczenia) tego przedmiotu był brak systematyczności i zbyt niska motywacja do pracy własnej. Dlatego zdecydowano o zgrywalizowaniu właśnie tego przedmiotu i stworzeniu projektu o nazwie "Kolos z Algebronu".

Kolos z Algebronu

"Pomysł zgrywalizowania matematyki pojawił się jako odpowiedź na pytanie: jak "odczarować" ją jako przedmiot trudny i nieprzydatny? Chcieliśmy pokazać, że matematyką można się bawić, a przy tym efektywnie uczyć" - mówi prof. Barbara Wikieł, dyrektorka Centrum Matematyki PG.

Fabuła gry toczy się w Podziemiach Algebronu, w których za sprawą mrocznej siły zostali uwięzieni studenci (Poszukiwacze). Aby wydostać się z Podziemi, gracz musi przemierzyć cztery korytarze wypełnione matematycznymi wyzwaniami. Na końcu każdego z nich czają się groźne Monstra, odpowiedniki 4 działów tematycznych, które można pokonać, zdobywając w trakcie gry punkty zręczności i monety. Gracz otrzymuje je za każdym razem, gdy prawidłowo wykona zadanie.

Podczas wędrówki Poszukiwacz może trenować i solidnie przygotować się do starć z każdym z czterech Monstrów. W podziemiach Algebronu krążą również duchy Mędrców (wykładowców prowadzących zajęcia), którzy służą studentom wsparciem podczas wykładów, ćwiczeń i konsultacji. Aby wydostać się z Podziemi należy zebrać cztery części amuletu, których strzegą Monstra. Skompletowany amulet daje moc bycia niewidzialnym i chroni przed starciem z Kolosem z Algebronu, czyli pozwala uzyskać zwolnienie z kolokwium zaliczeniowego.

Bez stresu na egzaminie

Studenci i studentki biorący udział w projekcie ocenili go pozytywnie, a wyniki końcowego zaliczenia przedmiotu najlepiej ilustrują skuteczność wprowadzanych na PG narzędzi dydaktycznych, bowiem ponad 87% studentów uzyskało zaliczenie przedmiotu po zakończeniu semestru. Z kolei blisko 90% ankietowanych studentów chciałoby, aby pozostałe przedmioty matematyczne realizowane były w formie gry. Wykładowcy Politechniki Gdańskiej oraz eksperci Centrum Nowoczesnej Edukacji pracują nad grywalizacją kolejnych przedmiotów, tak aby nauka na Politechnice Gdańskiej sama wchodziła do głowy.

Więcej informacji na: studia.pg.edu.pl