Mat Pillsbury'ego. Szachowe abecadło

Mat Pillsbury'ego. Szachowe abecadło
Jest to wariant mata Morphy'ego, w którym wieża daje mata, podczas gdy goniec uniemożliwia królowi przeciwnika ucieczkę do rogu (diagram 1).
Mat Pillsbury'ego
1. Mat Pillsbury'ego
Przykład kombinacji matowej Pillsbury'ego
2. Przykład kombinacji matowej Pillsbury'ego

Diagram 2 przedstawia przykład kombinacji matowej Pillsbury'ego w wyniku poświęcenia wieży na polu g8. Białe zaczynają i przedzierają się przez obronę czarnego króla, zbijając pionka g: 1.W:g7+ Kh8. Białe poświęcają wieżę, dając podwójnego szacha: 2. Wg8++! K:g8 3.Wg1#.