Piąta edycja konkursu na opowiadanie fantastycznonaukowe Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej

Piąta edycja konkursu na opowiadanie fantastycznonaukowe Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej
Polska Fundacja Fantastyki Naukowej w dążeniu do przywrócenia blasku polskiej fantastyce naukowej po raz piąty już organizuje konkurs literacki dla debiutantów piszących w gatunku science fiction. „Młody Technik” po raz kolejny również patronuje medialnie temu wydarzeniu.

Poprzednie edycje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem: każdego roku w konkursie zgłaszane było ponad sto opowiadań. W jury w latach 2020–2023 zasiadali znamienici pisarze i naukowcy, m.in. prof. dr hab. Dariusz Brzostek, Paweł Majka, dr hab. Leszek Błaszkiewicz, Magdalena Salik, dr Michał Cholewa czy dr Wiktor Jaźniewicz.

Komitet Organizacyjny piątej edycji konkursu, przyjmujący prace i kwalifikujący je pod względem spełnienia wymogów formalnych oraz warsztatu literackiego, tworzą: Maciej Tomczak (red. nacz. magazynu Internetowego „Fahrenheit”) wraz z recenzentami – Grzegorzem Czapskim (red. nacz. magazynu Internetowego „Biały Kruk”), Łukaszem Markiem Fiemą (pisarz i publicysta, członek Rady Uczestników Konsorcjum Naukowego „Ad Astra”), Karolem Ligeckim (red. magazynu Internetowego „Biały Kruk”), Magdaleną Sakowską (pisarka i dziennikarka).

Zakwalifikowane prace konkursowe oceni jury w składzie: dr inż. Tomasz Barciński (kierownik Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Satelitarnej Centrum Badań Kosmicznych PAN), dr Paweł Fortuna (psycholog, twórca cyberpsychologii pozytywnej, pisarz, kompozytor), dr Piotr Gorliński-Kucik (literaturoznawca, autor monografii TechGnoza, uchronia, science fiction. Proza Jacka Dukaja), dr Emmanuella Robak (literaturoznawczyni, autorka monografii Wędrowiec i wizjoner. O eseistyce podróżniczej Jerzego Żuławskiego), Tadeusz Markowski (pisarz, tłumacz, działacz międzynarodowego fandomu).

Każdy autor, który ukończył 16 lat i nie wydał jeszcze żadnej książki lub wydał co najwyżej jedną książkę drogą self-publishingu, może nadesłać jeden nigdzie dotąd niepublikowany utwór prozatorski o objętości 15 000…50 000 znaków ze spacjami w terminie od 01.07.2024 do 31.09.2024 na adres mailowy podany w regulaminie. Nadesłane teksty muszą opierać się w znaczącym stopniu na fundamencie obowiązujących praw, teorii albo prognoz naukowych bądź na ich logicznym rozwinięciu, zgodnym ze współczesną wiedzą naukową. Organizatorzy uczulają, by uczestnicy uważnie zapoznali się z regulaminem, ponieważ utwory, które nie spełnią wymogów formalnych, a także niepoprawnie zgłoszone, nie zostaną dopuszczone do konkursu.

Zwycięskie opowiadania PFFN wraz z Wydawnictwem IX publikuje w corocznej Antologii Polskiej Fantastyki Naukowej.

Konkurs objęty został honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego oraz patronatem medialnym czasopism „Delta” i „Młody Technik”. Regulamin konkursu znaleźć można na stronie: https://pffn.org.pl/konkurs/.

Autorka grafiki: Vivi Ekhart