Generator prądu z różnic temperatur - nowe podejście

Generator prądu z różnic temperatur - nowe podejście
Konwersja energii światła na elektryczną to nie tylko ogniwa słoneczne. Można wykorzystywać do tego inne zjawiska niż efekt fotowoltaiczny. Na przykład, jak podaje grupa wynalazców w amerykańskim czasopiśmie „Journal of Renewable and Sustainable Energy”, całkiem efektywna może się okazać konwersja termiczna.

 

 

Naukowcy z niemieckiego Instytutu Plancka i amerykańskiego Uniwersytetu Stanforda, nazywają urządzenie, które skonstruowali „generatorem termoelektronicznym”. Przepływ prądu elektrycznego generowany jest w testowanym prototypie przez różnicę temperatur pomiędzy metalowymi płytkami, gorącą i zimną. Konstruktorom nowego rodzaju generatora udało się uniknąć problemu, który uniemożliwiał efektywną pracę starszym prototypom. Kłopot polegał na tym, że elektrony unoszące się nad gorącą płytę, przez swój negatywny ładunek blokowały dalszy przepływ. Według autorów nowego generatora, udało się w nim tego uniknąć przez zastosowanie pola elektrycznego w miejscu przypływu prądu.

Sprawność tego rodzaju generatora wynosi obecnie ok. 10 proc. To tyle mniej więcej, ile sprawność dostępnych na rynku ogniw fotowoltaicznych. Badacze nowego „generatora termo elektronicznego” twierdzą, że w teorii powinien osiągnąć 40 proc. sprawności, co, gdyby się udało, znacznie zwiększyłoby szansę nowej metody pozyskiwania energii elektrycznej na rynku.nn1