Zagadka niewidocznej strony Księżyca

Zagadka niewidocznej strony Księżyca
Dlaczego „ciemna” strona Księżyca wygląda inaczej? To różnice w tempie stygnięcia powodowały, że widoczna z Ziemi połowa powierzchni Księżyca jest tak urozmaicona, podczas gdy ta niewidoczna – znacznie mniej bogata w struktury takie jak np. „morza”. Wpływ na to miała również Ziemia, która we wczesnym okresie życia obu ciał rozgrzewała jedną stronę, a druga strona szybciej stygła.

Obecnie przeważa teoria, że Księżyc powstał w skutek zderzenia Ziemi z ciałem wielkości Marsa, które określa się jako Theia, i wyrzutu masy na orbitę. Miało to miejsce ok. 4,5 mld lat temu. Oba ciała były bardzo gorące i znajdowały się znacznie bliżej siebie. Już wtedy jednak Księżyc miał synchroniczną rotację, czyli był zawsze zwrócony do Ziemi jedną stroną, ta druga zaś stygła znacznie szybciej.

Obie strony Księżyca

„Twardsza” strona niewidoczna bombardowana była przez meteoryty, których ślady widać w postaci licznych kraterów. Strona zaś, którą oglądamy była bardziej „płynna”. Mniej na niej śladów kraterów, więcej wielkich płyt powstałych wskutek wylewania lawy bazaltowej, po uderzeniach kosmicznych skał.