Dekoder mózgu

Dekoder mózgu
Amerykańscy badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley skonstruowali dekoder, który pozwala na odczytywanie treści ludzkich myśli. Wyniki ich badań potwierdzają, że odtwarzanie słów ze słuchu oraz wytwarzanie wewnętrznej mowy w myślach podlega tym samym mechanizmom neurofizjologicznym. O swoich eksperymentach naukowcy napisali w magazynie naukowym "New Scientist".

Neurolodzy z Kalifornii pokazali grupie pacjentów z padaczką słynny tekst „Gettysburg Address” Abrahama Lincolna, przemówienie Johna F. Kennedy'ego i wiersz o Humptym Dumptym. Uczestnicy przeczytali je na głos, a wszczepione w ich czaszkę elektrody zarejestrowały pracę neuronów mózgowych, w trakcie wypowiadania kolejnych słów. Na podstawie uzyskanych danych badacze opracowali program, który dekodował ludzkie myśli.

Według otrzymanych danych powstał spektrogram (wizualizacja fal dźwiękowych), dzięki któremu stworzono specjalny program odpowiadający parametrom mózgu danej osoby. Następnie odtworzono oryginalny tekst. Taki dekoder wykorzystywał aktywność mózgu danego pacjenta, który czytał przedstawiony mu tekst i był w stanie skutecznie odtworzyć oryginalne słowa - czyli w rzeczywistości czytać ludzkie myśli.